Zakupy bez barier. Centra handlowe dostępne dla wszystkich

Co zrobić, by galerie handlowe były bardziej otwarte na potrzeby seniorów, kobiet w ciąży, rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w publikacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) „Dostępność w polskich centrach handlowych”. To zbiór wiedzy i rekomendacji dla projektantów, zarządców i właścicieli tych obiektów. Publikacja powstała we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych (PRCH) oraz Fundacją Integracja.
– Różne formy niepełnosprawności dotyczą ponad 4,5 mln osób w Polsce, a czasowe ograniczenia spowodowane chorobą lub wypadkiem mogą dotknąć każdego. Dlatego tak ważne jest, by przestrzeń publiczną dostosowywać do potrzeb wszystkich osób. Ma w tym pomóc poradnik MFiPR, który jest jednym z efektów realizacji rządowego Programu Dostępność Plus – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Poradnik powstał w oparciu o badanie przeprowadzone na wybranej grupie dyrektorów centrów handlowych, ekspertów w zakresie dostępności oraz klientów centrów handlowych będących osobami ze szczególnymi potrzebami.
– Dzięki temu możemy wskazać rozwiązania, które zwiększą dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną galerii handlowych – wyjaśnia wiceminister.
– Centra handlowe to nie tylko sklepy, ale również przestrzeń związana z szeroko pojętą rekreacją i gastronomią. Według szacunków PRCH, co czwarty odwiedzający centra handlowe wymaga udogodnień, które pozwolą mu komfortowo i bez ograniczeń realizować różne potrzeby, od zakupów po korzystanie z usług, czy gastronomii. Usprawnienia, które są wprowadzane do obiektów dotyczą takich grup jak: seniorzy, osoby z niepełnosprawnością ruchu, rodziny z małymi dziećmi, kobiety w ciąży – podkreśla Jan Dębski, Prezes Zarządu PRCH.
Z badań, zawartych w poradniku wynika, że 76 proc. zarządców centrów handlowych deklaruje, że wprowadziło wiele rozwiązań dla osób z ograniczoną mobilnością, 78 proc. twierdzi, że zastosowało wiele udogodnień dla rodzin z dziećmi, a ponad połowa (52 proc.) wskazała na wprowadzenie znacznych ułatwień dla powiększającej się z roku na rok grupy seniorów. Wyniki te pokazują, że większość polskich centrów handlowych już dziś jest w pewnej mierze dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poradnik powstał m.in. po to, aby zachęcić kolejne centra do podjęcia działań zwiększających ich dostępność. Dlatego poza publikacją poradnika na stronie internetowej prowadzona będzie także jego promocja wśród centrów handlowych.
– Mamy nadzieję, że nasz poradnik jest początkiem współpracy, dzięki której polskie centra handlowe będą postrzegane jako miejsca przyjazne, bezpieczne i dostępne dla wszystkich bez wyjątku, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami, które będą do nich chętnie wracać – podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak.


 

Źródło: PAP MediaRoom