Zamek Królewski na Wawelu: Otwarcie Centrum Multimedialnego również z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku

Po raz pierwszy nowe technologie wkraczają do wawelskiego muzeum na tak wielką skalę.
Informacyjna ściana wideo z aktywną platformą dotykową pomaga turystom odnaleźć się na wzgórzu, na wielkoformatowym ekranie panoramicznym można oglądać etiudy filmowe, w strefie dla dzieci skorzystać z interaktywnego modelu wzgórza oraz gier multimedialnych. Na ekranach dotykowych w strefie wiedzy można pogłębić znajomość dziejów Wawelu. Dla osób niepełnosprawnych powstała strefa integracji sensorycznej: multimedialna ściana przybliża historię wawelskiego wzgórza za pomocą m.in. systemu głośników kierunkowych, dotykowych ekranów, specjalnych rzeźb i reliefów oraz opisów alfabetem Braille’a. Oczekiwanym dodatkiem będzie uruchomienie aplikacji mobilnej stworzonej specjalnie dla Wawelu.
Nowe Centrum Multimedialne można zwieedzać codziennie od 17 września, w godzinach 10:00-18:00.
Przestrzeń Centrum została podzielona na kilka stref – informacji, promocji, wiedzy, integracji sensorycznej oraz strefę dla dzieci – w których rozmieszczono stanowiska multimedialne. Zwiedzający otrzymują kompendium wiedzy o Zamku Królewskim na Wawelu. Część stanowisk przeznaczono dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu – to panel z rzeźbami oraz ekranami multimedialnymi. Do tego etapu Projektu należy także uruchomienie mobilnej aplikacji „Wawel” – multimedialnego przewodnika dla odwiedzających wzgórze wawelskie. Całość ma służyć przybliżeniu i poszerzeniu wiedzy o najważniejszym obiekcie zabytkowym w Polsce.
Strefa Informacji – ściana wideo z aktywną platformą dotykową
Wielkoformatowy ekran informacyjny służy zwiedzającemu do odnalezienia drogi od punktu, w którym się znajduje do wybranego celu. Informuje o wystawach stałych i czasowych, godzinach zwiedzania i cenach biletów, punktach gastronomicznych, toaletach, przechowalniach bagażu. Oferuje komplet informacji praktycznych dla zwiedzających. Zawiera katalog najważniejszych i najatrakcyjniejszych obiektów wawelskiego wzgórza.
Strefa promocji – panoramiczny ekran wielkoformatowy
Projekcja etiud filmowych, których celem jest zaprezentowanie piękna oraz życia codziennego wawelskiego wzgórza: 24 godziny z życia Zamku Królewskiego na Wawelu, Ogród królewski, Pory roku na Wawelu, Sekrety Wawelu, Tylko dla orłów, Historia wzgórza.

Strefa wiedzy

Sześć interaktywnych stanowisk multimedialnych zwierających kompendium wiedzy o wzgórzu wawelskim i instytucji Zamku Królewskiego na Wawelu. W tym miejscu miłośnicy historii, sztuki, archeologii oraz pasjonaci Wawelu będą mogli odnaleźć szczegółowe i poszerzone informacje na temat interesujących ich tematów.

Strefa integracji sensorycznej – multimedialna ściana dla osób niepełnosprawnych

Multimedialna ściana dla osób niepełnosprawnych przedstawia historię wzgórza wawelskiego, prezentuje informacje z dziedziny historii, kultury oraz geologii. Instalacja opiera się na osi czasu – horyzontalnej linii biegnącej przez ścianę multimedialną. Umieszczono na niej kluczowe wydarzenia z dziejów wawelskiego wzgórza: jego powstanie, symbolicznie zobrazowane za pomocą mieniącego się amonitu; rotundę Najświętszej Marii Panny reprezentującą czasy romańskie; okres panowania Kazimierza Wielkiego, który ilustruje kopia królewskiego wizerunku nagrobnego z wawelskiej katedry i relief ukazujący wykusz Kurzej Stopki. Czasy renesansu obrazują dwa rzeźbione portrety, również wzorowane na przedstawieniach z królewskich sarkofagów: Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Reliefowe rzeźby arkadowego dziedzińca oraz okiennego wykuszu autorstwa Franciszka Florentczyka, połączone z fotograficzną ilustracją wawelskich arrasów, sygnalizują czasy renesansu.
Okres panowania Zygmunta III Wazy to początek epoki baroku, ale i powolny upadek królewskiej rezydencji. Rzeźbiony wizerunek władcy zaczerpnięto z obrazu koronacyjnego króla; reliefowa elewacja północnego skrzydła zamku ilustruje nowy, wczesnobarokowy trend w europejskiej architekturze.
Ostatnim elementem narracji jest wawelskie wzgórze w czasach współczesnych, prezentujące wysiłek prac konserwatorskich ostatnich trzydziestu lat. Zwiedzający znajdą tu informacje dotyczące odzyskania wawelskiego wzgórza z rąk austriackich, opowiedziane za pomocą krótkiego materiału filmowego o wystawie Wawel Odzyskany; jej otwarcie zaplanowano jako kolejne zadanie projektowe na połowę grudnia bieżącego roku.
W instalacji zastosowano: system nagłośnienia składający się z głośników kierunkowych i pętli indukcyjnej, ekrany dotykowe, rzeźby i reliefy, a także opisy alfabetem Braille’a.

Strefa dla dzieci – interaktywna rzeźba multimedialna

Strefa dla dzieci to interaktywna rzeźba multimedialna angażująca zmysły wzroku, słuchu i dotyku. Wpisana w okrąg baza zapewnia łatwy dostęp oraz interaktywne oddziaływanie instalacji w sposób symultaniczny, przez kilku użytkowników jednocześnie. Przestrzenna kompozycja rzeźby umożliwia swobodną interakcję nie tylko dzieciom, lecz także osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Na okrągłych ekranach wyświetlany jest współczesny model wzgórza wawelskiego, powoli wirujący wokół własnej osi. Mapę można obracać i skalować przy pomocy intuicyjnych gestów ekranowych, wówczas podpisy elementów, połączone graficznie z odnośnymi obiektami, podążają za ruchem mapy. Podpisy są w istocie przyciskami – ich dotknięcie powoduje podświetlenie wybranego elementu pod makietą i wyświetlenie informacji na temat pożądanego obiektu. Jego opis zawiera najważniejsze cechy, historię i ciekawostki. Zachęca również użytkownika do pogłębienia informacji w Strefie wiedzy.
Makieta jest wyposażona w gry dostosowane dla różnych grup wiekowych. Muzeum zaprasza do różnych zabaw: dopasowania kostiumu z epoki do postaci historycznej, poszukiwania skarbu (w formie labiryntu z zagadkami), do gry w epoki (polegającej na przyporządkowaniu obiektów z danej epoki do właściwych pól na linii czasu) oraz do układania puzzli (z pocztem władców lub z budową Wawelu). W gry można grać indywidualnie lub zespołowo.

Aplikacja mobilna „Wawel”

Multimedialny przewodnik dla odwiedzających wzgórze wawelskie. Ułatwia gościom dostęp do aktualnych informacji dotyczących m.in. obiektów historycznych, wystaw, imprez oraz tras sezonowych. Dzięki rozmieszczonym na terenie Zamku Królewskiego sygnalizatorom (beaconom) użytkownik automatycznie uzyskuje informację o obiekcie, przy którym się znajduje.
Bezpłatną aplikację można pobrać z IOS Appstore i Android Google Play.


 

Źródło: inf. pras.