Biznes Bez Barier – Pracujesz – korzystasz

Termin i miejsce wydarzenia:
26.02.2021 (piątek), godz. 13:00
Wydarzenie online
Dołącz do wydarzenia!


 

Cykl bezpłatnych webinarów „Biznes bez barier”, którego organizatorem jest Wrocławski Park Technologiczny, wystartował 5 lutego! Co piątek o 13:00, eksperci z różnych instytucji związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, będą przybliżać tematy związane z zakładaniem firmy, podejmowaniem pracy czy też zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.
W pierwszych 9 odcinkach cyklu webinarów wystąpią eksperci z różnych instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Będą wśród nich m.in. przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, PFRON, czy Urzędu Miasta Wrocław.
Już w piątek, 26 lutego o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie pt. Pracujesz – korzystasz, na którym prelegentem będzie Joanna Dynowska, Starszy Specjalista  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji  Oddziału we Wrocławiu.