Wrocław: Rusza szkoła rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością. Pierwsze zajęcia już w kwietniu

Placówka będzie prowadziła specjalne zajęcia edukacyjne oraz udzielała porad zdrowotnych. Jednak to nie wszystko, na co mogą liczyć kobiety, które zdecydują się na macierzyństwo mimo niepełnosprawności.
We Wrocławskiej szkole rodzenia dla osób z niepełnosprawnością będą prowadzone warsztaty o rodzicielstwie, czyli zajęcia edukacyjne dla kobiet, które dopiero planują macierzyństwo. Uczestniczki będą mogły liczyć na porady zdrowotne, będzie również działała szkoła rodzenia dla kobiet, które są w ciąży. Jest to projekt pilotażowy, który ma na celu określenie potrzeb i ma pozwolić na rozwój projektu, aby w następnych latach był jak najlepiej dostosowany do uczestniczek.
Realizacją projektu zajmie się Fundacja „Potrafię Pomóc”, która wygrała zorganizowany przez gminę Wrocław konkurs.
Do Wrocławskiej Szkoły Rodzenia (WSR) i na Warsztaty Edukacji o Rodzicielstwie (WEoR) będą przyjmowane kobiety z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, uszkodzonym narządem ruchu, z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych.
Do szkoły będą mogły zgłosić się kobiety z niepełnosprawnościami, które planują macierzyństwo, oraz ich osoby towarzyszące (opiekunowie, małżonkowie, partnerzy). Przewidywana liczba uczestników to około 30 kobiet oraz 10-30 osób towarzyszących.
Kadrę dydaktyczną stanowić będą specjaliści: położne, lekarz ginekolog/położnik, psycholog, fizjoterapeuta/rehabilitant. Dla potrzeb ciężarnych głuchych i niedosłyszących zatrudniony będzie tłumacz języka migowego.
Szkoła rodzenia dla kobiet niepełnosprawnych będzie znajdowała się przy ul. Horbaczewskiego 24. W tym samym budynku, co prowadzony przez Fundację „Potrafię Pomóc” ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci z Przedszkolnym Punktem Terapeutycznym oraz pierwsze we Wrocławiu Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej.


 

Źródło: UM Wrocław