Weź udział w konsultacjach publicznych projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu uchwały Rady Ministrów
w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce https://www.gov.pl/web/rodzina/projekty-programow-sprawozdan-z-realizacji-programow-i-inne zamieszczone zostały:

  1. • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030,
  2. • projekt dokumentu „Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030”
  3. • uzasadnienie,
  4. • formularz dotyczący oceny skutków regulacji
  5. • formularz zgłaszania uwag.

Uwagi należy składać do dnia 5 czerwca 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adresy: Martyna.Madry@mrpips.gov.pl oraz Anna.Iwanczyk@mrpips.gov.pl.
W tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
2020-2030”.