Konsultacje publiczne: przegląd europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020

Europejska strategia na rzecz osób niepełnosprawnych 2010-2020 jest głównym dokumentem programowym Unii Europejskiej  w dziedzinie niepełnosprawności.  Określa cele i działania związane z wdrażaniem polityki dotyczącej niepełnosprawności na szczeblu unijnym.
Mając na uwadze zbliżający się koniec Strategii w 2020 roku, Komisja Europejska ocenia jej wdrożenie w celu:
•    oceny sposobu wdrożenia Strategii;
•    zebrania informacji zwrotnych od zainteresowanych podmiotów, aby w lepszy i pełniejszy sposób konstruować przyszłe polityki z dziedziny niepełnosprawności.
Aby wziąć udział w konsultacjach, nie trzeba posiadać wcześniejszej wiedzy na temat strategii w sprawie niepełnosprawności.
Do udziału w konsultacjach zaproszeni są zarówno obywatele, jak i podmioty publiczne, organizacje pozarządowe oraz wszelkie inne zainteresowane instytucje.
Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych poprzez uzupełnianie ankiety do 13 listopada br. pod adresem :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationdisabilitystrategy?surveylanguage=PL


 

Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Licencja Creative Commons – CC-BY-SA