W gminach Adamówka i Tryńcza powstaną centra usług społecznych

Różne formy wsparcia skupione w jednej lokalizacji – to główny cel przyświecający powstaniu centrów usług społecznych. W sumie na uruchomienie 30 CUS-ów przeznaczono 100 mln zł. W poniedziałek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisane zostały umowy pomiędzy Ministerstwem Rodziny a gminami Tryńcza i Adamówka dotyczące utworzenia na ich terenie centrów usług społecznych.
Centra usług społecznych to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej. To miejsca, w których skupione mają być usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, ale i wykonawców usług, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe
– To rozwiązanie, które upraszcza dostęp do usług świadczonych przez gminę dla mieszkańców, pomaga w podnoszeniu jakości ich życia oraz zapewnia instytucjom odpowiedzialnym większe możliwości wsparcia społeczności lokalnej, gdyż to one najlepiej znają ich potrzeby – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
W poniedziałek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisane zostały umowy pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a gminami Tryńcza i Adamówka dotyczące utworzenia na ich terenie centrów usług społecznych.
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” to 2 499 959,10 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza – 3 117 708,75 zł.
– Zależy nam na tym, aby wraz z funkcjonowaniem centrów usług społecznych stale poszerzała się oferta świadczonych przez nie usług. Na uruchomienie 30 CUS-ów przeznaczyliśmy 100 mln zł. Środki pochodzą z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – podkreśla szefowa MRPiPS.
Fundusze zostały podzielone na 4 typy projektów, w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych. Co istotne, nie wymagano od samorządów wkładu własnego.
Jak wskazuje minister Maląg, nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie centrów usług społecznych został już zakończony. Gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie od 2,5 do nawet 5 mln zł. Złożono 52 wnioski o dofinansowanie na kwotę ponad 149 mln zł.
– Cieszę się, że dwie gminy z województwa podkarpackiego – Adamówka i Tryńcza – skorzystały z tej szansy. Jestem przekonana, że dzięki Centrum Usług Społecznych zarówno w Adamówce, jak i w Tryńczy wrośnie jakość i zakres usług, jakie gminy oferują swoim mieszkańcom – podkreśla minister Marlena Maląg.


 

Źródło: MRPiPS