MRPiPS przypomina: Wciąż można wnioskować o dofinansowanie tworzenia centrów usług społecznych

Trwa druga tura naboru wniosków o dofinansowanie pilotażu tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych. Centra te mają być miejscami, w których wsparcie socjalne dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji będzie łączyć się ze wsparciem społecznym i usługami skierowanymi do ogółu mieszkańców. Wnioski można składać do 30 kwietnia br.
To pierwsze tak szerokie otwarcie na usługi społeczne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako instytucja pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) serdecznie dziękuje wszystkim, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”.
Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że w obecnej trudnej dla  wszystkich sytuacji ogłoszonego stanu epidemicznego oraz licznych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa podjęli Państwo trud przygotowania wniosków  o dofinansowanie projektów. Biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, liczymy, że skuteczne przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych rozpocznie się niebawem.
Trwa druga tura naboru wniosków o dofinansowanie pilotażu tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia br. do godz. 12 za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój SOWA dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl.
Infolinia konkursu CUS  jest dostępna pod numerami: 22 661 19 19, 22 661 19 03, 22 661 19 34 (koszt połączenia według stawek operatora).
Wnioskodawcy mogą również korzystać ze skrzynki poczty elektronicznej pomoc@EFS.mrpips.gov.pl.
Ministerstwo zachęca do składania wniosków o dofinansowanie tworzenia centrów usług społecznych, które mogą prowadzić działania pozwalające na łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w lokalnych społecznościach.


 

Źródło: MRPiPS