Rada Dostępności planuje najbliższe działania

Prezentacja pierwszych propozycji z przeglądu prawa pod kątem zapewniania dostępności i prac nad rozporządzeniem o certyfikacji dostępności dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych (NGO) – o tym rozmawiali członkowie Rady Dostępności. Spotkanie zorganizowano online. Radzie Dostępności przewodniczyła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Czas kwarantanny związanej z koronawirusem zmodyfikował uwarunkowania realizacji niektórych projektów, w tym związanych z programem Dostępność Plus. Jednocześnie pokazał on możliwości i konieczność odpowiedzi na nowe, zaistniałe wyzwania.
– Ograniczenia zwróciły uwagę na problemy osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu. Jako ministerstwo zainicjowaliśmy w tym czasie wiele nowych projektów, które zaowocowały także poprawą jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami. Warto wymienić chociaż kilka przykładów, jak: dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnej edukacji, prace nad e-materiałami dydaktycznymi dostosowanymi dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, czy wsparcie dla domów pomocy społecznej w formie dofinansowania wynagrodzeń personelu i zakupu środków ochrony. Ważnym wsparciem w tym trudnym czasie jest także wideoinfolinia dotycząca pandemii, dla osób głuchych stworzona dzięki zaangażowaniu dwóch partnerów na rzecz dostępności: Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskiego Związku Głuchych, reprezentowanego w Radzie Dostępności. Bardzo dziękuję za podjęcie tej ważnej inicjatywy – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Podczas spotkania rozmawiano o zgłoszonych przez resorty propozycjach zmian prawa w zakresie poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, które zaproponowano realizując przegląd prawa, wynikający z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dyskutowano także o bieżąco realizowanych działaniach w ramach Programu Dostępność Plus, w tym o pilotażowym wdrożeniu modelu dostępnej szkoły, a także o pracach nad rozporządzeniem, które da możliwość potwierdzania dostępności przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym.
Ustawa o dostępności obowiązuje już ponad rok. Harmonogram wynikający z uruchamiania kolejnych przepisów ustawy w tym roku zobowiązuje nas do wsparcia procesu powołania koordynatorów dostępności. Wobec kolejnych ważnych dat na mapie wdrażania ustawy zajmujemy się także przygotowaniem procesu certyfikacji i raportowania o stanie dostępności. We wszystkich tych procesach Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie wspierane opiniami i rekomendacjami przez Radę Dostępności, która funkcjonuje na mocy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Podczas spotkania przypomniano, że Program Dostępność Plus to działania na poziomie prawa i inwestycji. Dzięki tym działaniom osoby, które napotykają bariery w codziennym życiu na przykład ze względu na wiek, stan zdrowia, niesamodzielność, będą mogły bez nadzwyczajnego wysiłku skorzystać z usług urzędu, szkoły, placówki zdrowia i uczestniczyć w życiu społecznym.
Po ponad dwóch latach od uruchomienia programu możemy mówić o tym, że na rzecz poprawy dostępności pracują lub wkrótce będą pracować środki finansowe w wysokości ponad 8 mld zł. Dostępność Plus w liczbach to między innymi przystosowanie 150 szkół podstawowych, ponad 100 uczelni, 125 placówek służby zdrowia, kilkuset urzędów i instytucji samorządowych i blisko 200 dworców kolejowych w całym kraju. W ramach Programu stworzyliśmy też preferencyjne pożyczki na poprawę dostępności w budynkach wielorodzinnych, środki dla samorządów na transport door to door. Wiele z trwających już inicjatyw będzie kontynuowanych w kolejnych latach. Ruszą też nowe projekty budujące i wzmacniające dostępność.


 

Źródło: centrumprasowe.pap.pl