Na Uniwersytecie Łódzkim powstanie Dom Seniora

Budynki UŁ przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 66 zostaną przebudowane na potrzeby Domu Seniora Uniwersytetu Łódzkiego. Podpisano właśnie umowę o dofinansowanie projektu. Dom Seniora Uniwersytetu Łódzkiego zapewni miejsce dla 30 osób. Usługi będą skierowane do pracowników UŁ (osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i potrzebujących). Obiekt będzie się składał z dwóch części – zaplecza socjalno-medycznego w istniejącym budynku frontowym i usytuowanych za nim parterowych apartamencików dla seniorów z wyjściami do ogrodu. Obiekt będzie oddzielony od ulicy ogrodzeniem poddanym renowacji i modernizacji.
– Jest to bardzo ważna inwestycja dla naszej Uczelni, przede wszystkim dlatego, że jest skierowana do najbardziej potrzebujących. Jako społeczność UŁ zawsze dążymy, by być razem i wspierać się, być po prostu blisko. Działalność Domu Seniora Uniwersytetu Łódzkiego będzie miała na celu świadczenie podopiecznym przez całą dobę usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających i edukacyjnych, poprzez pomoc we wszystkich czynnościach życia codziennego. Zapewni także podstawową opiekę medyczną. Ponadto Dom Seniora będzie organizować swoim mieszkańcom czas wolny w jak najbardziej atrakcyjny sposób – mówi prof. Antoni Różalski, Rektor UŁ.
W ramach projektu przewiduje się też prowadzenie działań z zakresu cross-financingu (stworzenie oferty społeczno-edukacyjnej), którymi zostanie objętych 55 osób z grup defaworyzowanych. Działania będą skierowane do osób zagrożonych ubustwem, dzieci i młodzieży z grup ze zdiagnozowanymi deficytami, osób z grup nieuczestniczących dotychczas w życiu publicznym, niezorganizowanych oraz osób starszych z otoczenia i mieszkańców Łodzi.
Inwestycja stworzy otwartą przestrzeń dostępną dla osób starszych z UŁ oraz mieszkańców miasta. Przygotowana zostanie bogata oferta zajęć edukacyjnych.


 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


 

Źródło: Centrum Promocji UŁ