Biblioteka na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu już bez barier

Biblioteka Główna UTH Radom dzięki projektowi pt „Zintegrowany Program UTHRad”,
współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
doposażyła swój budynek  w nowoczesny komputerowy sprzęt specjalistyczny dla osób
niewidomych, słabowidzących i osób niepełnosprawnych ruchowo.
W Czytelni Książek i Czasopism, Czytelni Internetowej i wyznaczonych Pokojach Cichej Nauki zostały utworzone stanowiska komputerowe, wyposażone w sprzęt najnowszej generacji, ułatwiający korzystanie z komputera oraz zasobów bibliotecznych,
Czytelnikom o różnych zakresach i stopniach niepełnosprawności będącym zarówno studentami Uczelni, jak i osobom spoza środowiska akademickiego.
Czytelnikom z ograniczonymi możliwościami samodzielnego czytania zwykłego druku Biblioteka udostępnia sprzęt oraz oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych publikacji na miejscu. Zestawy komputerowe zawierają specjalistyczne oprogramowanie powiększająco-udźwiękawiające i ubrajlawiające środowisko Windows oraz oprogramowanie typu OCR Abby FineReader. Do zestawu podłączona jest specjalna klawiatura Dolphin, która posiada duże przyciski o różnych kształtach, linijka brajlowska oraz drukarka brajlowska. Ponadto utworzone zostały dwa stanowiska, na których umieszczono powiększalnik stacjonarny pomagający czytać dokumenty, osobom o bardzo ograniczonym widzeniu. Sprzęt ten umożliwia tym osobom samodzielne i bieżące korzystanie z zasobów bibliotecznych. Na wyposażeniu znajdują się również lupy elektroniczne oraz lupy optyczne, które powiększają tekst drukowany a także liniały optyczne. Stanowiska te znajdują się w Pokojach Cichej Nauki w Czytelni Książek i Czasopism.


 

Źródło: UTH