Kraków: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego otwarty na osoby niewidome

Założony w 1783 roku Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest obecnie najstarszym tego typu obiektem w Polsce. Powstały z inicjatywy Komisji Edukacji Narodowej jako zakład pomocniczy katedry chemii i historii naturalnej gromadzi dziś tysiące okazów roślin na powierzchni prawie 10 ha. Ogród odgrywa dużą rolę w rozwoju nauki, edukacji i kultury Krakowa jako miejsce badań, inspiracji artystycznych oraz „żywe muzeum” flory świata odwiedzane co roku przez tysiące osób. Ogród został wpisany do rejestru zabytków, jako cenny obiekt przyrody, pomnik historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury.

Ogród otwarty na osoby z dysfunkcją wzroku

Na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego pojawiły się tyflografiki – wypukłe tablice dydaktyczne dedykowane w szczególności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Ich pomysłodawcą i autorem jest dr Lech Kolasiński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach większego projektu sfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
Dostępność nauki i kultury dla osób niepełnosprawnych była przedmiotem pracy doktorskiej dr. Lecha Kolasińskiego. Autor wykazał w niej, że wciąż zdarza się, że tworzone ścieżki edukacyjne w nowych placówkach nie biorą pod uwagę grup społecznych z niepełnosprawnościami. Wzbogacenie oferty edukacyjnej i przystosowanie dla tych osób placówek mieszczących się w budynkach historycznych często wydaje się niemożliwe. Dlatego powinno się dokonać wyboru eksponatów, które w jak najpełniejszy sposób pozwolą przedstawić zagadnienia edukacyjne placówki. To da osobom z niepełnosprawnością wzroku kompleksowe rozumienie tematów ścieżki edukacyjnej, a jednocześnie pogłębi ich zainteresowanie tą gałęzią wiedzy.
Nowo powstała ścieżka edukacyjna przy ul. Kopernika w Krakowie składa się z porcelanowych tyflografik z informacjami w alfabecie Braille’a, dzięki którym osoby słabowidzące i niewidome mogą zapoznać się z planem Ogrodu Botanicznego UJ oraz z najciekawszymi okazami. Umieszczenie ich w kompleksie szklarni „Victoria” pobudza wszystkie zmysły osoby niewidomej. Pozwala to na lepsze zapamiętywanie informacji z zakresu botaniki. Tyflografiki są wzbogacone o łatwą w obsłudze aplikację audio, dzięki której odbiorca może odsłuchać audiodeskrypcje.


 

Źródło: UJ