Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Idea utworzenia Ogrodu Botanicznego pojawiła się już w pierwszym roku istnienia Uniwersytetu. W 1945 roku prof. Józef Motyka, organizując Zakład Botaniki, oraz prof. Adam Paszewski utworzyli komisję, która miała się zająć realizacją projektu jego utworzenia na terenie majątku Sławinek. Przedłużający się czas uzyskania tej lokalizacji w ramach Planu Wielkiego Lublina był powodem do utworzenia „Ogrodu dendrologicznego” na terenie miasteczka uniwersyteckiego – tzw. stary botanik, a dzisiaj – park. Lokalizacja Ogrodu na Sławinku została zatwierdzona w 1951 roku. Intensywne starania o faktyczne uzyskanie tych gruntów dla Uczelni powierzono adiunktowi Zakładu Systematyki i Geografii Roślin mgr. Kazimierzowi Bryńskiemu. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu i uporowi uczelnia uzyskała w 1958 roku prawo własności do 13 ha.
23 lutego 1965 roku decyzją Senatu UMCS po raz kolejny została utworzona w ramach Katedry Systematyki Roślin jednostka organizacyjna pod nazwą Ogród Botaniczny i tę datę uznaje się za początek istnienia Ogrodu. Sprawami związanymi z budową i organizacją zaplecza gospodarczego zajął się Tadeusz Petrowicz, który w 1964 roku przejął po Kazimierzu Bryńskim funkcję kierownika organizacyjnego. Projektowaniem i wykonywaniem nasadzeń kierował bezpośrednio prof. Dominik Fijałkowski przy pomocy personelu ogrodowego, głównie dr Marii Petrowicz i dr. Kazimierza Kozaka.
Ogród został udostępniony do zwiedzania 30 kwietnia 1974 roku. Jak podawała prasa z tamtego okresu: „Przybyło nam jeszcze jedno, bezapelacyjnie najatrakcyjniejsze w Lublinie miejsce spacerów”.

Ścieżka zmysłów dla osób niewidomych i niedowidzących

Wśród gości odwiedzających corocznie Ogród, coraz większy procent stanowią osoby niepełnosprawne. W 2016 roku na terenie Ogrodu Botanicznego została utworzona ścieżka zmysłów dla osób niewidomych i niedowidzących. Projekt został zrealizowany przy współpracy z Biurem Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu Miasta Lublin oraz dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Ścieżkę wkomponowano w przestrzeń Ogrodu, jest jednak swojego rodzaju osobnym obiektem zlokalizowanym w sąsiedztwie Działu Roślin Ozdobnych „Nad Stawami”.
W obrębie dwóch rabat i altany zgromadzono rośliny oddziałujące na zmysły człowieka, a teren przystosowano do swobodnego i samodzielnego poruszania się przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby starsze oraz z różnymi dysfunkcjami wzroku. Rabaty z roślinami wyniesiono poprzez murki oporowe tak, aby były dostępne dla odwiedzających na wózkach inwalidzkich oraz osób niewidomych i niedowidzących. Murki okalające rabaty służą również do siedzenia, pełniąc funkcję ławek. Ważnym elementem ścieżki zmysłów jest „ziołowa altana”, w której w wiszących skrzyniach zgromadzono zioła o intensywnym zapachu takie jak np.: melisa lekarska Melissa officinalis, bazylia pospolita Ocimum basilicum, czy rozmaryn lekarski Rosmarinus officinalis.
Każda z roślin ścieżki opatrzona jest tabliczką z nazwą i opisem w alfabecie Braille’a.
Do ekspozycji wybrano gatunki silnie pachnące, takie jak m.in. kłosowiec fenkułowy Agastache foeniculum, lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia, pelargonia pachnąca Pelargonium graveolens, o ciekawej fakturze liści lub kwiatów, które łatwo zidentyfikować dotykiem, np.: wawrzyn szlachetny Laurus nobilis, czyściec wełnisty Stachys byzantina, jeżówka purpurowa Echinacea purpurea, a także rośliny pobudzające zmysł słuchu, np.: fasola wielokwiatowa Phaseolus coccineus, miechunka rozdęta Physalis alkekengi.
Ścieżka skierowana jest głównie dla osób niewidomych i niedowidzących, ale mogą z niej korzystać wszyscy użytkownicy Ogrodu. Pełni ona głównie funkcje edukacyjne, ale jest również miejscem wypoczynku. Od 2016 roku, czyli początku istnienia ścieżki zmysłów w Ogrodzie Botanicznym UMCS, opiekę nad nią sprawuje mgr inż. Monika Książek.

Kontakt:

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin
WEJŚCIE do Ogrodu dla zwiedzających znajduje się od strony ul. Willowej.
www.garden.umcs.lublin.pl