Uczelnie wyższe będą mogły się starać o środki finansowe na tworzenie uczelnianych centrów dostępności

W ramach rządowego programu Dostępność Plus uczelnie wyższe będą mogły ubiegać się o wsparcie unijne na tworzenie i działanie centrów wiedzy o dostępności. Mamy na ten cel 30 mln zł z programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
– Zachęcamy do projektowania usług, produktów, urządzeń i przedmiotów przyjaznych również ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zapraszamy przedsiębiorców do włączenia się w tworzenie dostępnego otoczenia – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej i dodaje – Dlatego dodatkowe środki z Funduszy Europejskich kierujemy do uczelni wyższych, które mają potencjał by stać się centrami nowych technologii i wiedzy o nich. Niektóre z nich realizują już programy nauczania z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego. A nowe centra wiedzy o dostępności, które powstaną w wybranych szkołach wyższych, będą służyć pomocą w tworzeniu i projektowaniu dostępnych produktów czy usług i upowszechnianiu standardów dostępnościowych.
W wybranych szkołach wyższych powstaną centra dostępności. Centra będą podejmowały współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół wyższych w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Centra będą wspierać zarówno uczelnie w prowadzeniu kształcenia i działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności, jak i przedsiębiorców, którzy planuj a lub poszukują pomysłów na dostępny produkt. Fachowej pomocy udzielą eksperci z doświadczeniem w projektowaniu uniwersalnym.
Wnioski w konkursie mogą składać uczelnie, które chcą w swoich strukturach powołać centrum wiedzy o dostępności, wyspecjalizowane w jednym, wybranym przez siebie obszarze tematycznym. Wskazano pięć takich obszarów, istotnych dla codziennego funkcjonowania osób o szczególnych potrzebach:

  1. – architektura i budownictwo;
  2. – cyfryzacja i komunikacja;
  3. – transport i mobilność;
  4. – design i przedmioty codziennego użytku;
  5. – zdrowie.

– Partnerstwo międzyuczelniane wzmocni potencjał centrów wiedzy o dostępności, wniesie bowiem interdyscyplinarne podejście do projektowania uniwersalnego w danym obszarze. Jestem przekonany, że nasi naukowcy podejmą to wyzwanie. Dzieląc się swoją wiedzą np. z przedsiębiorcami i specjalistami, przyczynią się do ułatwienia życia osób o szczególnych potrzebach – wyjaśnia Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Nabór wniosków w konkursie „Centrum wiedzy o dostępności” rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 20 października br. Budżet przedsięwzięcia to 30 mln zł z POWER, przy czym można uzyskać do 6 mln zł dofinansowania na dany obszar tematyczny. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97 proc., a wkład własny to minimum 3 proc. wydatków kwalifikowalnych.
Wnioskodawcą mogą być tylko uczelnie, które złożą projekt w partnerstwie z co najmniej jeszcze jedną uczelnią. Projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące ale konieczne jest zachowanie trwałości jego rezultatów przez okres 3 lat.


 

Źródło: Centrum Prasowe PAP