Łódź: Rodziny znowu będą mogły odwiedzać najbliższych w łódzkich domach pomocy społecznej

Na polecenie prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ przygotował wytyczne, które umożliwią spotkania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z rodzinami. Zasady te zostały uzgodnione z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łodzi. Wizyty będą możliwe od 1 sierpnia.

Jakie warunki będą musieli spełnić bliscy

odwiedzający mieszkańców łódzkich DPS?

 1. • termin wizyty musi być wcześniej umówiony z DPS
 2. • spotkanie nie będzie mogło trwać dłużej niż pół godziny
 3. • osoba odwiedzająca będzie miała wykonany przed spotkaniem pomiar temperatury; jeśli temperatura przekroczy 37,6 stopni C lub odwiedzający będzie miał objawy infekcji (kaszel, katar) -wizyta nie będzie możliwa
 4. • gość będzie musiał też założyć, wchodząc do DPS, maseczkę ochronną, rękawiczki oraz zdezynfekować ręce
 5. • w czasie spotkania maseczkę będzie musiał też założyć mieszkaniec domu (o ile stan jego zdrowia na to pozwala)
 6. • odwiedzający będą wypełniać ankietę przed wejściem do Domu; będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. kontaktów z osobami podejrzanymi lub chorymi na koronawirusa, o niedawny powrót z rejonów świata, w których występują wzmożone zachorowania na covid oraz o niepokojące objawy chorobowe u siebie czy najbliższej rodziny
 7. • wizyta odbywać się będzie w wyznaczonym pomieszczeniu na terenie Domu lub w przypadku, gdy warunki pogodowe na to pozwolą -w ogrodzie domu
 8. • w czasie spotkania musi być zapewniona możliwość zachowania dystansu, czyli np. stolik, który oddzieli pensjonariusza DPS od osoby odwiedzającej; Domy muszą przygotować odpowiednio duże pomieszczenia, które pozwolą, by na każdą osobę przypadały 4 mkw.
 9. • pokoje spotkań i sprzęty (krzesła, stoły) będą dezynfekowane po każdym spotkaniu oraz wietrzone przed kolejną wizytą
 10. • odwiedzający może podczas wizyty przekazać paczkę, jednak musi być ona wyraźnie oznaczona imieniem i nazwiskiem mieszkańca DPS oraz zapakowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie jej dezynfekcji
 11. • w wyjątkowych przypadkach, gdy stan zdrowia mieszkańca nie pozwala na przewiezienie go np. przy pomocy wózka dla osób niepełnosprawnych do miejsca przeznaczonego na wizyty, spotkanie może zostać zorganizowane w pokoju mieszkańca; jednak osoby odwiedzające powinny być ubrane w fartuch, maseczki, przyłbice, rękawiczki i ochraniacze na obuwie, zaś osoba odwiedzana powinna mieć maseczkę, jeśli jej stan zdrowia na to pozwala. Wszystkie powierzchnie po takiej wizycie będą zdezynfekowane, a pomieszczenie wietrzone.

 


Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi