Podcast: Uczelnie wyższe stawiają na dostępność

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wysłuchania podcastu z serii „Głos Nauki”. Gościem odcinka jest dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. Uczelni z Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS, która wyjaśni, czym jest dostępność, jakie znaczenie ma ona we współczesnym świecie oraz jakie działania podejmują uczelnie wyższe, aby zapewnić osobom ze specjalnymi potrzebami odpowiednie warunki do kształcenia i pracy. Rozmawiała Magdalena Cichocka z Centrum Prasowego UMCS.
– […] Bardzo ważne jest kształtowanie postaw społeczności akademickiej. Musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, jak wyglądamy, jakie mamy cechy osobowości, jakie mamy problemy. Żyjemy razem, a w związku z tym powinno nam się dobrze przebywać w tym środowisku – mówi prof. Agnieszka Lewicka-Zelent.Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. Uczelni – pedagog specjalny (tyflopedagog i oligofrenopedagog), pedagog resocjalizacyjny, mediator sądowy w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych, certyfikowany specjalista ds. przemocy w rodzinie, prodziekan ds. jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Kierownik projektów dydaktycznych „Edukacja włączająca bez granic – Polska – Islandia” oraz „Edukacja włączająca bez granic – Polska – Norwegia”. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie.
„Głos nauki” to cykl podcastów o charakterze popularnonaukowym współtworzony z naukowcami i ekspertami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W poszczególnych odcinkach prezentowane są ciekawe zagadnienia z różnych dziedzin. Krótkie prelekcje i rozmowy pomogą każdemu zainteresowanemu poszerzyć horyzonty i dostarczą dawki wiedzy, którą można się podzielić z innymi.


 

Źródło: Centrum Prasowe UMCS