W Koszalinie powstanie centrum usług społecznych

W czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wręczyła władzom Koszalina promesę o wartości 2,4 mln zł na utworzenie w mieście pilotażowego centrum usług społecznych. – Dzięki inicjatywie ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy od tego roku można tworzyć na poziomie lokalnym centra usług społecznych. Pierwszym beneficjentem programu jest właśnie Koszalin – mówiła minister Maląg.
Do końca kwietnia gminy mogły składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie w sumie 30 pilotażowych centrów usług społecznych. To 100 mln zł z budżetu państwa oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostały podzielone na 4 typy projektów, w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych.
Pierwszą gminą, której wniosek został skierowany do dofinansowania, jest Gmina Miasto Koszalin. W czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg wręczyła władzom miasta promesę o wartości 2,4 mln zł na utworzenie takiego centrum.
Jak wskazała, już niedługo mieszkańcy gminy będą mogli w jednym miejscu, czyli w tzw. jednym okienku, korzystać z usług  wsparcia rodziny, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz z działań wspierających aktywność mieszkańców. Nowa jednostka organizacyjna gminy zostanie utworzona poprzez przekształcenie tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.


 

Źródło: MRPiPS