Milanówek: 3 miliony złotych na utworzenie Milanowskiego Centrum Usług Społecznych

Milanowski magistrat i podległe mu jednostki każdego dnia i każdym swoim działaniem dążą do zwiększenia komfortu życia swoich mieszkańców. Ostatnim dowodem na to jest otrzymane 2 listopada kolejne kilkumilionowe dofinansowanie pozyskane tym razem z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Priorytetu II. Dzięki otrzymanej dotacji już w 2021 roku w Mieście-Ogrodzie powstanie Milanowskie Centrum Usług Społecznych.
Zdobyta w wysokości 3 125 000 złotych kwota w stu procentach, bez angażowania środków własnych, sfinansuje zaplanowany projekt. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu dla mieszkańców Milanówka do zintegrowanych przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych, takich jak: usługi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania oraz w gabinecie, usługi naprawcze („złota rączka”) w miejscu zamieszkania, usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami i starszych door-to-door, usługi pralnicze, usługi kosmetyczno-fryzjerskie w miejscu zamieszkania, pomoc wytchnieniowa dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych,  warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów, badania profilaktyczne lub inne usługi profilaktyczne z zakresu zdrowia i usługi dotyczącej organizowania społeczności lokalnej, prowadzenie Milanowskiego Klubu Seniora w okresie realizacji projektu, realizacja sąsiedzkich usług opiekuńczych, realizacja e-usługi (usługa polegająca na zakupie 20 opasek monitorujących i ich monitorowania), prowadzenie konsultacji specjalistycznych (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, prawnych, medycznych, socjalnych itp.), realizacja usług usprawniających.
„Warto również zaznaczyć, że projekt obejmuje opieką młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co w sytuacji, kiedy właśnie tej pomocy potrzebują, jest niezwykle istotne, bowiem nie ma dla nich systemowego działania. W Milanówku takie będzie! Część pozyskanych środków zostanie również przekazana na modernizację budynku przekazanego przez miasto w zeszłym roku milanowskiej Fundacji Radośni – Odczarujmy Autyzm, a także na działania związane z rehabilitacją osób ze spektrum autyzmu.” – informuje Piotr Remiszewski, Burmistrz Miasta Milanówek – „Przed nami nowatorskie wyzwanie, które będzie zmieniać jakość życia naszych mieszkańców na lepsze!”
Jak dodaje pani Krystyna Kott, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku: „Realizacja projektu pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” przyczyni się do zwiększenia dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej naszego miasta.”
Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 roku.


 

Źródło: samorzad.pap.pl