Ubóstwo skrajne wśród emerytów i rencistów w dół

Jak wynika z danych opublikowanych we wtorek przez Główny Urząd Statystyczny, w 2019 r. zasięg ubóstwa skrajnego w Polsce spadł do 4,2 proc. z 5,4 proc. jeszcze w 2018 r. – To najlepszy wynik od 2006 r. i spadek o ponad jedną piątą. Dane te pokazują, że nasza polityka społeczna jest skuteczna i realnie poprawia jakość życia Polaków – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Co ważne, spadek ten zanotowano wśród wszystkich grup społecznych, w tym emerytów i rencistów.
W 2019 r. stopa ubóstwa skrajnego wyniosła 4,2 proc., podczas gdy w 2018 r. była ona równa 5,4 proc. – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, to najlepszy wynik od 2006 r. Co ważne, obserwowany w 2019 r. spadek zasięgu ubóstwa skrajnego dotyczył praktycznie wszystkich grup społecznych, niezależnie od wieku czy rodzaju gospodarstwa domowego.
Przykładowo wśród emerytów ubóstwo skrajne spadło z 4,6 proc. do 3,5 proc. Spadek wśród rencistów był jeszcze większy – z 8,4 proc. do 6,3 proc.
– Dane te najlepiej pokazują, jak ważna jest mądra i skuteczna polityka senioralna. Składają się na nią m.in. takie działania jak wprowadzenie trzynastej emerytury, godna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych – od 2016 r. najniższa emerytura i renta wzrosły o 36 proc., z 882,56 do 1200 zł – czy program „Mama 4+”. Z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego korzysta dzisiaj 57 tys. osób, które wcześniej nie miały prawa do chociaż minimalnej emerytury, bo poświeciły się wychowaniu co najmniej 4 dzieci. To wyraz solidarności społecznej i naprawdę ważne wsparcie – mówi minister Marlena Maląg.


 

Źródło: MRPiPS