Twórcy filmu „Zwykli Niezwykli” w Pałacu Prezydenckim

Film „Zwykli Niezwykli” przedstawia medalistów paraolimpijskich, mistrzów Polski, pasjonatów sportu, którym aktywność fizyczna pozwoliła na nowo odnaleźć wartość życia po nieszczęśliwym wypadku. W Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama spotkała się z Krzysztofem Sternem, inicjatorem produkcji oraz Dawidem Federem, Instruktorem Aktywnej Rehabilitacji.
Producentem i pomysłodawcą filmu „Zwykli Niezwykli” jest Stowarzyszenie Jedna Chwila. W siedzibie głowy państwa Krzysztof Stern, założyciel organizacji oraz Dawid Feder, Instruktor Aktywnej Rehabilitacji, rozmawiali z Pierwszą Damą o upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, działaniach na rzecz ochrony zdrowia oraz integracji. Dyskutowano o edukacji rodziców chorych dzieci, ale także o roli edukacji szkolnej w zakresie niepełnosprawności i profilaktyki zdrowia. Zgodzono się, że kierowanie uwagi uczniów na obecność osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, mówienie o codzienności i potrzebach tych osób jest bardzo ważnym krokiem ku integracji i likwidacji tabu wokół ludzkich dysfunkcji. Rozmawiano też o sposobach pomagania, wolontariacie oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w kontekście potrzeby rozwoju stanowisk pracy dla tych osób.
Na tarasie Pałacu Prezydenckiego Małżonka Prezydenta rozmawiała ze swoimi gośćmi o życiu z perspektywy wózka inwalidzkiego, pokonywaniu barier fizycznych i mentalnych, pomocy osobom poruszającym się przy pomocy wózka i działaniach na rzecz zmniejszania dystansu społecznego osób z niepełnosprawnościami. Podziękowała za pokazywanie osób niepełnosprawnych z perspektywy ich aspiracji i możliwości, a nie ograniczeń. – Często spotykam się z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Przekonałam się, że społeczny obraz niepełnosprawności jest krzywdzący i fałszywy, bo skupiony wokół ograniczeń, a nie możliwości tych osób – stwierdziła Małżonka Prezydenta.
Panowie podkreślali, że każdego dnia pracują na to, by zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnościami i pokazać je z pozytywnej strony. – Chcemy mieć wpływ na świadomość społeczną, dlatego głośno mówimy też o tym, jak wielu z nas znalazło się w sytuacji niepełnosprawności z powodów błędu człowieka, do którego można było nie dopuścić dzięki zwiększonej świadomości – mówili. Krzysztof Stern i Dawid Feder uprawiają różne dyscypliny sportowe i działają na rzecz upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Ponadto prowadzą edukację społeczną w placówkach oświaty: rozmawiają z dziećmi i młodzieżą o skutkach nieodpowiedzialnych zachowań, brawurze i ludzkich błędach skutkujących utratą sprawności. Przybliżają też proces rehabilitacji i odnajdywania się w nowej rzeczywistości, nie zapominając, że ogromny wpływ na życie osób z niepełnosprawnościami będzie miała młodzież: późniejsi lekarze, nauczyciele, urzędnicy państwowi, architekci czy nawet rzemieślnicy, od których pracy będzie zależała jakość życia osób niepełnosprawnych.
Analizując zachowania, z którymi panowie spotykali się podczas swoich licznych wizyt w szkołach, postanowili nakręcić film dokumentalny, który wzbudzi zainteresowanie i zwiększy chęć do dyskusji na temat życia osób z niepełnosprawnościami. Obraz opowiada historie ludzi, którzy w sytuacji kryzysowej nie poddali się. Jego bohaterami są osoby zaangażowane w wydarzenia sportowe organizowane przez Stowarzyszenie Jedna Chwila: ludzie, których wyróżnia determinacja i zapał do walki o to, by być silnymi i równymi w społeczeństwie. Historie przedstawione w krótkiej produkcji pokazują rzeczywistość osób, którym sprawność została odebrana w jednej chwili, ich obecne życie skupione wokół pasji, sportu i reprezentacji naszego kraju w zawodach paraolimpijskich.
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych”.


 

Źródło: prezydent.pl