Od 1 września 2022 limity dla dorabiających rencistów i emerytów lekko w dół

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające świadczenia w postaci wcześniejszej emerytury, rentę rodzinną, rentę z tytułu niezdolności do pracy, lub rentę socjalną, mogą dorobić do pobieranego świadczenia, nie zapominając jednocześnie o górnych limitach umożliwiających dorobienie, ustalanych raz na kwartał i wynoszących 70% i
130% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Według najnowszego komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 września 2022 r., limity dla dorabiających rencistów i emerytów będą trochę niższe od tych obowiązujących od 1 czerwca i wyniosą:

  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. wynosi 4309,40 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2022 r. wynosi 8003,20 zł.

 

Źródło: ZUS