Czternasta emerytura trafiła do 4,7 mln emerytów i rencistów

Kolejna transza czternastych emerytur trafiła do emerytów i rencistów w ramach listopadowych świadczeń. W terminach wypłat przewidzianych na 10 i 15 listopada dodatkowe świadczenie otrzyma ponad 2,4 mln osób na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł – powiedziała Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej.
Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu, nie trzeba wypełniać żadnego wniosku. Dodatkowe środki trafią do świadczeniobiorców wraz z listopadową emeryturą.
Pełną kwotę czternastki, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Łączny koszt wypłat czternastek to około 11 mld zł. Otrzyma je ponad 9 mln osób, w tym prawie 8 mln w pełnej wysokości. Czternasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 roku miały prawo do jednego ze świadczeń wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego.
Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach i co ważne z kwoty tego świadczenia pieniężnego, nie dokonuje się potrąceń lub egzekucji.


 

Źródło: MRiPS