Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z wizytą w Pałacu Prezydenckim

Występy Teatru Osób Niepełnosprawnych, nauka pracy w zespole, integracja społeczna, zdobywanie nowych kompetencji oraz wyjazdy były tematami rozmów Pierwszej Damy z uczestnikami oraz kadrą Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim.
Warsztat funkcjonuje od 11 lat, oferując dorosłym osobom niepełnosprawnym wsparcie w procesie przystosowania społecznego i nauki zawodu. Pierwsza Dama odwiedziła ośrodek zdalnie w lutym tego roku, a 1 lipca o zdobytych umiejętnościach, nawiązanych przyjaźniach i planach na przyszłość uczestnicy zajęć opowiedzieli podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim.

– Bardzo się cieszę, że w końcu możemy się spotkać i porozmawiać bez pośrednictwa komputera – mówiła Agata Kornhauser-Duda, witając swoich gości.

Do Warsztatu uczęszczają obecnie 53 osoby, które w ramach terapii biorą udział w zajęciach odbywających się w ośmiu pracowniach. Uczestnicy kwalifikowani są do poszczególnych pracowni według swoich zainteresowań, uzdolnień oraz możliwości psychofizycznych. Poza programową rehabilitacją społeczną i zawodową korzystają też ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, muzykoterapii, choreoterapii, zajęć komputerowych, programów doradztwa zawodowego, uczestniczą w wycieczkach i imprezach integracyjnych. W czwartek goście Pierwszej Damy opowiedzieli o niektórych  zajęciach w Pracowni Gospodarstwa Domowego, Rękodzieła Artystycznego, Krawiecko-Hafciarskiej, Multimedialnej i innych. Podzielili się także doświadczeniami z występów w Teatrze Osób Niepełnosprawnych, mówili o planach na przyszłość i nawiązanych w Warsztacie relacjach. Opiekunowie i wychowawcy przybliżyli Pierwszej Damie obecnie realizowane i planowane projekty, opowiedzieli o pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi i satysfakcji, jaką przynosi obserwowanie postępów w terapii u podopiecznych.
Agata Kornhauser-Duda pytana o swoje codzienne obowiązki w roli Pierwszej Damy opowiedziała o niedawnej wizycie na Litwie, podczas której wzięła udział w konferencji na temat dostępu do informacji dla osób niepełnosprawnych. Przybliżyła też kulisy wizyt oficjalnych, mówiła o wytycznych protokołu dyplomatycznego oraz o mało znanych faktach z historii Pałacu Prezydenckiego.
W ramach rehabilitacji zawodowej uczestnicy Warsztatu zdobywają umiejętności potrzebne do podjęcia zatrudnienia nie tylko zgodnie z charakterem pracowni. Rozwijają w sobie również ogólne cechy dobrego pracownika, jak punktualność, systematyczność czy dbałość o powierzone mienie. Uczą się pracować w sposób ciągły, przechodząc przez kolejne etapy zatrudnienia. Ważnym elementem nauki jest też realizowanie pracy w zespole i wiążąca się z tym świadomość współodpowiedzialności za wykonywane zadanie.


 

Źródło: Prezydent.pl