Spotkanie w Pałacu Prezydenckim na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych

Agata Kornhauser-Duda gościła w Pałacu Prezydenckim Pawła Wdówika, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, Krzysztofa Michałkiewicza, prezesa zarządu PFRON oraz Adama Zawisnego, członka Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Spotkanie było następstwem konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych, która z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy odbyła się w Wilnie 28 czerwca 2021 roku. Wydarzenie stanowiło platformę wymiany doświadczeń ekspertów z obu krajów. Omawiano wówczas rozwiązania odpowiadające na potrzeby i oczekiwania obywateli z dysfunkcjami.
Pierwsza Dama podziękowała swoim gościom za udział w konferencji i ich wkład w budowanie wymiany praktyk z sąsiadami Polski. Rozmawiano o zmieniających się potrzebach i oczekiwaniach osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz o programach skierowanych do tych obywateli. Omawiano założenia i realizację Programu Dostępność Plus będącego pierwszym kompleksowym ujęciem tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentruje się on na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. W Pałacu Prezydenckim mówiono także o edukacji, cyfryzacji czy dostępności odbioru treści dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Prezydent.pl