„Wyborczy rentgen z Fundacją Mir” – prof. Mirosław Piotrowski

Mirosław Piotrowski urodził się 9 stycznia 1966 r. w Zielonej Górze. Jest historykiem i wykładowcą akademickim, a także politykiem. To profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i profesor nadzwyczajny WSKSiM w Toruniu. Od 2004 przez 3 kadencje poseł do Parlamentu Europejskiego. W Parlamencie Europejskim zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju Regionalnego, także był m.in. Koordynatorem nadzwyczajnej komisji pe ds CIA.
Żonaty (żona Anna), ojciec czwórki dzieci (Tomasza, Alicji, Olgi i Piotra).
W 1990 ukończył studia na KUL, w 1993 obronił na tej samej uczelni doktorat, w 2001 habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2002 za rozprawę habilitacyjną na temat reemigracji Polaków z Niemiec w latach 1918–1939 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2003 zajmuje stanowisko profesora KUL, kieruje Katedrą Historii Najnowszej na tej uczelni. Był m.in. stypendystą Instytutu Herdera i Fundacji Adenauera. Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W pracy naukowej zajmuje się stosunkami polsko-niemieckimi w XX wieku, europejską chadecją, historią najnowszą Polski (w tym stosunkami państwo-Kościół), organami bezpieczeństwa PRL. Wypromował ponad 100 magistrów i 11 doktorów. Przez wiele lat organizował konkurs na największy absurd prawny uchwalony przez instytucje Unii Europejskiej. Głosami czytelników „Kuriera Lubelskiego” wybrany został „Człowiekiem Roku 2014”.
Założyciel i prezes partii Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi. Był inicjatorem i prezesem Stowarzyszenia Razem dla Lubelszczyzny oraz Europejskiego Instytutu Studiów i Analiz.

Obietnice wyborcze:

Brak informacji


 

Źródło: www.piotrowski.org.pl