„Wyborczy rentgen z Fundacją Mir” – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

To już ostatni artykuł z cyklu „Wyborczy rentgen z Fundacją Mir”. Mamy nadzieję, że choć trochę ułatwiliśmy Państwu możliwość zapoznania się z propozycjami wyborczymi Komitetów Wyborczych kierowanymi do osób niepełnosprawnych i tym samym umożliwiliśmy łatwiejsze dokonanie wyboru.
Na koniec zapraszamy do zapoznania się z propozycjami Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.


 

Trzynasta emerytura zostanie wprowadzona jako stały element wsparcia finansowego emerytów i rencistów. Począwszy od roku 2020 wyniesie ona już 1200 zł.
Od 2021 r. planujemy pójść dalej i ruszyć z kolejnym programem kierowanym do emerytów i rencistów. Osoby, którym przysługiwać będą świadczenia emerytalne na poziomie niższym niż 120% wysokości średniej emerytury będą mogły liczyć na tzw. „14 emeryturę” (program w całości obejmie emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekroczy ok. 2900 zł w 2021 r.). Dzięki nowemu rozwiązaniu z dodatkowego świadczenia emerytalnego będą mogły również skorzystać osoby, których próg dochodowy zostanie nieznacznie przekroczony. W przypadku takich świadczeniobiorców, za podstawę obliczeń przyjmie się mechanizm „złotówki za złotówkę”, emerytura będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto. Szacuje się, że przyjęcie tak racjonalnego mechanizmu obliczeń pozwoli skorzystać z programu ok. 90-95% Polaków uprawnionych do emerytury i renty.
Program dotyczyć będzie zarówno emerytów, jak i rencistów. Analogicznie, jak przy programie „Emerytura Plus”, program obejmie nie tylko system powszechny, ale również rolników, służby mundurowe, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, inwalidów wojennych.
Nie zapomnimy o dalszej poprawie bytu osób niepełnosprawnych. To
dlatego w lipcu 2018 roku w Polsce został przyjęty decyzją Rady Ministrów pierwszy rządowy program Dostępność Plus poświęcony w 100% poprawie dostępności do przestrzeni publiczneji usług publicznych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Do 2025 roku przeznaczymy w sumie 23 mld złotych na budowanie Polski przyjaznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Program obejmie nawet około 30% społeczeństwa. Wprowadzimy także pomoc dla podatników utrzymujących bliskie osoby niepełnosprawne. Nastąpi poszerzenie katalogu wydatków uprawniających do odliczenia. Zlikwidujemy limit dochodowy w przypadku podatników wychowujących jedno dziecko, gdy dziecko to jest osobą niepełnosprawną.

Opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi

Zmiany demograficzne zachodzące w Polsce, szczególnie wzrost liczby ludności w najstarszych grupach wiekowych, wymaga dostosowania systemu ochrony zdrowia do nowej sytuacji. Konieczne jest zapewnienie opieki rosnącej liczbie osób niesamodzielnych, w szczególności starszych lub ciężko chorych. W zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi rozwijana będzie szczególnie opieka domowa, a także działalność instytucji takich jak dzienny dom opieki medycznej. Wcelu ułatwienia dostępu doopiekidługoterminowejwróżnychformach będziemy promować także rozszerzanie działalności o świadczenia tego typu w szpitalach bliskich lokalnejspołeczności. Rozwinięcie systemu opieki długoterminowej świadczonej w zróżnicowanych formach nie tylko ułatwi w przyszłości osobom niesamodzielnym podejmowania różnych aktywności, ale także będzie wspierał opiekunów osób niesamodzielnych. System opieki długoterminowej -szczególnie dzienne domy opieki, będzie ich wspierał i pomoże im w tej misji ułatwiając pogodzenie jej z innymi obowiązkami, także ułatwiając rozpoczęcie pracy zawodowej.
Jednocześnie niezmiernie istotnym zadaniem jest rozszerzanie systemu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej, który także pozwala osobom niepełnosprawnym na większe uczestnictwo w różnych formach aktywności. Ważnym krokiem w tym kierunku jest obowiązująca od 2018 roku ustawa, która wprowadziła ułatwienia w tym zakresie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzięki czemu już wiele tysięcy pacjentów skorzystało z nowych uprawnień, w tym z rehabilitacji leczniczej.

Walka z wykluczeniami

Zasobność portfela nie może decydować o godności człowieka. Nie ustajemy w staraniach, żeby najsłabsi, najmniej uposażeni, osoby z niepełnosprawnościami lub bezrobotni nie spotykali się z odrzuceniem społecznym.
Stworzymycentra usługspołecznychna rzeczposzczególnychzagrożonych wykluczeniem grup. Będziemy twardo walczyć z wykluczeniem we wszelkiej postaci zarówno w miejscu pracy, jak i zamieszkania. Z tego powodu będziemy wykonywać program Dostępność Plus; stoi przed nami zadanie przebudowy przestrzeni publicznej, żeby każdy mógł z niej korzystać. Tworzymy Polskę dostępną, co oznacza, że instytucje publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną.
Wprowadzimy innowacyjny program dostępności dla mieszkających w budynkach wielorodzinnych bez windy. W tym celu stworzymy warunki finansowe (fundusz wsparcia) dla instalacji wind w budynkach wielorodzinnych. Skończymy z wykluczeniem związanym z mieszkaniem w budynkach wielorodzinnych bez windy.