„Wyborczy rentgen z Fundacją Mir” – Rafał Trzaskowski

Urodził się 17 stycznia 1972 w Warszawie, obecny Prezydent m.st. Warszawy.
Rafał Trzaskowski – Poseł na Sejm RP VIII kadencji i Wiceprzewodniczący Komisji ds. UE, Wiceprzewodniczący EPP, analityk i wykładowca akademicki.
W rządzie Ewy Kopacz Wiceminister Spraw Zagranicznych ds. Unii Europejskiej oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Rady Europejskiej. Odpowiedzialny za politykę europejską rządu prowadził w imieniu Pani Premier najważniejsze z punktu widzenia Unii Europejskiej negocjacje (sankcje UE wobec Rosji, bezpieczeństwo energetyczne). Koordynował również prace wszystkich resortów, które zaangażowane są w prace na poziomie UE.
W rządzie Donalda Tuska Minister Administracji i Cyfryzacji (2013 – 2014) – zajmował się sprawami cyfryzacji a wśród nich: ochroną danych osobowych w sieci, cyberbezpieczeństwem i dostępnością treści w Internecie dla niepełnosprawnych. W działce administracji odpowiedzialny za nadzór nad wojewodami a także niesienie pomocy poszkodowanym przez powodzie czy gwałtowne zjawiska meteorologiczne.
W latach 2009 – 2013 Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz członek Komisji Konstytucyjnej. Brał udział w negocjacjach wieloletniego budżetu UE na lata 2014 – 2020, z którego do Polski trafi 400 mld złotych. Pracował także w Komisji Rynku Wewnętrznego oraz Ochrony Konsumentów zajmując się sprawami cyfrowymi, e-handlem, prawem konsumenckim a także nowym, sensownym prawem zamówień publicznych.
W latach 2004 – 2009 Doradca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego oraz Delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim.
Wykładowca akademickim w Collegium Civitas w Warszawie (od 2000 roku), wykładał też w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (1998-2009). Przez wiele lat analityk w Centrum Europejskim – Natolin.
W 2004 roku otrzymał Doktorat na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych za pracę „Dynamika reform systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej”.
Znajomość języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski.

Obietnice wyborcze:

Ponieważ Rafał Trzaskowski do wyścigu o urząd prezydencki przystąpił jako ostatni, informacje na temat jego programu wyborczego są bardzo lakoniczne. Jedyne co możemy powiedzieć o obietnicach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, to deklaracja, która padła w dniu dzisiejszym na spotkaniu z wyborcami o planach utworzenia specjalnego organu doradczego działającego przy Prezydencie RP do spraw osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Warszawa