MFiPR: 250 mln zł z PO WER na pomoc dla placówek opieki całodobowej

Dofinansowanie wynagrodzeń przez 4 miesiące i zakup środków ochrony osobistej od 1 maja do końca tego roku – takie wydatki zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów i DPSów zostaną sfinansowane z programu Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER). Zgodę na przeznaczenie funduszy unijnych na ten cel i na realizację projektu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydała w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. To kolejny element Funduszowego Pakietu Antywirusowego.
Pieniądze trafią na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek i innych członków personelu medycznego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażania, musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. W placówkach zostanie wprowadzony bezpieczny system pracy, a kiedy to konieczne, kadra otrzyma również możliwość noclegu poza miejscem zamieszkania, aby chronić najbliższych przed zarażeniem. Placówki będą mogły również zakupić środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne.
– Uruchomione środki uwzględniają specyfikę zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów. Dofinansowanie umożliwi wdrożenie systemu pracy ograniczonego wyłącznie do jednego podmiotu i zrekompensuje pomagającym utratę dochodu z innych miejsc pracy. Pozwoli to zapobiegać transmisji koronawirusa i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów. Nadzwyczajne rozwiązania w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego obejmą także zapewnienie bezpieczeństwa personelowi. Sfinansują zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.
Fundusze Europejskie dofinansują pomoc udzielaną od 1 maja do końca tego roku. Na dodatki do wynagrodzeń w placówkach całodobowych udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym przeznaczone jest prawie 230 mln zł. Zakup środków ochrony dla personelu i pacjentów oraz mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS) planowane jest ponad 20 mln zł.


 

Źródło: Centrum Prasowe.pap.pl