Gmina Łapy: Powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało kolejny wniosek o dofinansowanie z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Dotyczy on budowy w Gminie Łapy placówki dla osób z niepełnosprawnościami. Z Funduszu Solidarnościowego na ten cel gmina otrzyma ponad 2,7 mln złotych dofinansowania.
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” to placówki, w których dorosłe osoby niepełnosprawne będą mogły zamieszkać lub przebywać w ciągu dnia. Dodatkowo, osoby niepełnosprawne otrzymają
w tych miejscach  wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji społecznych.
Ze środków z Funduszu Solidarnościowego w 2020 roku, realizowane są również i inne programy, służące wsparciu osób niepełnosprawnych. Są to: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i Opieka wytchnieniowa.
Trwa nabór wniosków do programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” i „Opieka wytchnieniowa”. Do 3 kwietnia gminy i powiaty będą mogły ubiegać się o dofinansowania w ramach tych programów.


 

Źródło: MRPiPS