Mazowieckie: Ponad 11 milionów złotych na Centra opiekuńczo-mieszkalne

Ponad 11,2 mln zł otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” (w tym ponad 10,8 mln zł na utworzenie Centrum oraz ponad 400 tys. zł na funkcjonowanie). Uroczystość podpisania umów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła oraz przedstawicieli samorządów odbyła się 12 września br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięli: Anita Czerwińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Poseł na Sejm RP oraz Michał Prószyński, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Radny Sejmiku województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie na realizację zadania w zakresie Modułu I, tj. utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego otrzymali:

  1. –        Powiat Płoński,
  2. –        Gmina Miejska Legionowo,
  3. –        Gmina Michałowice,
  4. –        Gmina Milanówek.

Powiat Płoński

Powiat Płoński otrzyma dofinansowanie w wysokości  2 706 247,03 zł na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w gminie Nowe Miasto w miejscowości Karolinowo. Projektowany budynek Centrum opiekuńczo-mieszkalnego będzie obiektem jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym o prostym, zwartym rzucie. Centrum spełni standardy przepisów prawa budowlanego, w szczególności zapewniające możliwość jego użytkowania przez osoby niepełnosprawne – budynek i jego otoczenie będą pozbawione barier architektonicznych.
W ramach Centrum będą prowadzone usługi dla:

  1. –        18 osób, które będą korzystały ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w wymiarze 8 godzin dziennie;
  2. –        2 osób, które otrzymają wsparcie w formie całodobowego zamieszkiwania przez 7 dni w tygodniu. W części mieszkalnej dla uczestników w ramach pobytu całodobowego znajdować się będą 2 pokoje jednoosobowe z łazienkami.

Utworzenie Centrum w Karolinowie przyczyni się do podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie możliwości rozwoju umiejętności samodzielnego życia, podniesienia poziomu zaradności życiowej i sprawności psychofizycznej, przystosowania do funkcjonowania społecznego w środowisku, usamodzielnienia się w zakresie podstawowych umiejętności życiowych.

Legionowo

Gmina Miejska Legionowo otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 757 665,00 zł  na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Legionowo. Inwestycja będzie polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego już budynku dla potrzeb powstania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Budynek wymagał adaptacji i zmiany sposobu użytkowania, zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń na potrzeby Centrum, zgodnie z wymogami Programu i standardami dostępności dla osób niepełnosprawnych. Centrum zapewniać będzie samodzielny i niezależny pobyt 20 dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym w zakresie pobytu całodobowego dla 4 osób. Budynek przeznaczony na Centrum zlokalizowany jest na obszarze rewitalizacji, w spokojnej dzielnicy miasta o zabudowie jednorodzinnej, wśród zieleni, obok lasu, z możliwością skorzystania z komunikacji lokalnej.

Gmina Michałowice

Gmina Michałowice otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 057 800,00 zł na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Reguły. Kompleks przewidziany jest dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w tym dla: 14 osób na pobyt dzienny i 6 osób na pobyt całodobowy. Budynek Centrum, jak również jego otoczenie jest przystosowane do poruszania się osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia Centrum są wyposażone w sprzęty i meble przystosowane do potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyjnych uczestników, w tym umożliwiających stymulowanie i rozwijanie ich sprawności ruchowej, poznawczej oraz rozwijania kompetencji społecznych. Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Regułach stworzy możliwość rozszerzenia usług rehabilitacji społecznej na terenie Gminy Michałowice.

Gmina Milanówek

Gmina Milanówek otrzyma dofinansowanie w wysokości  3 290 895,61 zł na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie stanowiącym własność Gminy Milanówek. Zatrudnienie odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych, podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności w miarę posiadanego potencjału i zasobów oraz pozwoli na bieżącą diagnozę potrzeb i oczekiwań podopiecznych, a tym samym dostosowanie form i treści oferowanego wsparcia do ich potrzeb i możliwości. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Milanówku stworzy szczególne warunki pobytu dziennego i całodobowego dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dostosowanych do potrzeb:

  1. –        18 osób, które będą korzystały ze wsparcia w formie pobytu dziennego – w wymiarze 8 godzin dziennie;
  2. –        2 osób, które otrzymają wsparcie w formie całodobowego zamieszkiwania przez 7 dni w tygodniu. W obiekcie zaplanowano 2 pokoje jednoosobowe z aneksem kuchennym i łazienką dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powyższe samorządy w ramach planowanych Centrów opiekuńczo-mieszkalnych zapewnią wsparcie łącznie dla 80 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, odpowiednio w ramach pobytu dziennego – dla 66 osób oraz pobytu całodobowego – dla 14 osób.
Łączna kwota wsparcia w zakresie utworzenia „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” dla  czterech jednostek wyniesie 10 812 607,64 zł
Ponadto, w zakresie Modułu II, tj. funkcjonowania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dofinansowanie na realizację zadania otrzyma Powiat Lipski w łącznej wysokości 402 000,00 zł.
Zadanie inwestycyjne w zakresie Modułu I zostało zrealizowane przez Powiat Lipski w terminie sierpień 2019 r. – sierpień 2022 r. Przedmiotem inwestycji było wybudowanie oraz wyposażenie nowego budynku Centrum celem wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usługi zamieszkania całodobowego wraz z całodziennym wyżywieniem dla 20 osób. Centrum rozpoczęło funkcjonowanie od 1 września 2022 r.
Przedsięwzięcia w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym w Lipsku są ukierunkowane na zaspokajanie codziennych potrzeb bytowych, mieszkaniowych, terapeutycznych, które w znaczący sposób wpłyną na poprawę życia i zdrowia mieszkańców Centrum. Obok różnorodnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej uczestnicy Centrum będą mieli zapewnione poczucie bezpieczeństwa, komfortu, odpoczynku.
Dotychczas z terenu województwa mazowieckiego akceptację ze strony Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania w ramach Modułu I otrzymało 14 jednostek samorządu terytorialnego, tj. Powiat Wołomiński, Powiat Mławski, Powiat Lipski, Gmina Zaręby Kościelne, Powiat Radomski, Powiat Pruszkowski, Powiat Pułtuski, Gmina Stare Babice, Gmina Leoncin, Gmina Szczawin Kościelny, m.st. Warszawa, Gmina Tłuszcz, Gmina Siemiątkowo, Gmina Kozienice. Łączna kwota wsparcia z Funduszu Solidarnościowego w zakresie utworzenia „Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”  dla powyższych jednostek wynosiła 38 398 127,57 zł.
Głównym celem utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Centra, poprzez wspólny pobyt uczestników, będą w pozytywny sposób wpływać na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych. Zaangażowanie w Centrach odpowiednich specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych oraz podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i  zasobów. Planowane placówki zapewnią uczestnikom wyżywienie oraz odpowiednią bazę lokalową (część dzienną i mieszkalną).


 

Źródło: Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego