Koronawirus w Polsce: Usługi opiekuńcze i Opieka Wytchnieniowa – nabór wniosków przedłużony

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydłużyło terminy naborów w ramach tegorocznych edycji programów Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz Opieka wytchnieniowa.
Termin składania wniosków w ramach tegorocznej edycji programów Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz Opieka wytchnieniowa upłynął 3 kwietnia br.
– W związku z niecodzienną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa zdecydowaliśmy się wydłużyć terminy składania wniosków w ramach programów Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz Opieka wytchnieniowa edycja 2020. Chcemy umożliwić gminom i powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ważne terminy!

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 22 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do 3 kwietnia 2020 r.
Następnie wojewoda do 6 maja br. sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny wnioski na środki finansowe z programów (pierwotny termin – 17 kwietnia).
MRPiPS do 20 maja br. dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów (pierwotny termin do 30 kwietnia).
Uwaga!
– W sytuacji wydłużenia stanu epidemii terminy naborów wniosków w ramach obu programów mogą ulec zmianie. Musimy dostosowywać nasze działania do bieżącej sytuacji, najważniejsze jest bezpieczeństwo – podkreśla minister Marlena Maląg.


 

Źródło: MRPiPS