Legionowo: Znamy „Przyjaciół niepełnosprawnych”

„Przyjaciel Niepełnosprawnych” to szczególne wyróżnienie, wręczane za pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz za budowanie przyjaznej, pełnej tolerancji atmosfery. Doceniane są także działania mające na celu aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych, promujące ich działalność, a tym samym włączające te osoby w nurt życia społecznego.
Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego już po raz szósty przyznali order „Przyjaciel Niepełnosprawnych”. W tym roku uhonorowano dwie osoby. Podczas wydarzenia zainaugurowano także Przegląd Twórczości Dni Osób Niepełnosprawnych.
Tym razem kapituła uhonorowała dwie osoby. Nagrodę otrzymała Ewa Lewicka, która życie zawodowe poświęciła niepełnosprawnym uczniom. Inicjatorka wielu innowacyjnych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i programowych. Drugim laureatem został Grzegorz Ratigowski, który order otrzymał za popularyzację sztuk walki wśród osób niepełnosprawnych. Jego podopieczni odnoszą sportowe sukcesy w kraju i za granicą, a poprzez starty w zawodach oraz związane z nimi przygotowania, rywalizacje, wyjazdy i pobyty w obcych miejscach stają się bardziej zaradni społecznie i życiowo.


 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Legionowie