Legionowo: Ruszają Dni Osób Niepełnosprawnych 2020

W marcu br. wystartują IX Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego, a już teraz trwają zgłoszenia do konkursów: literackiego, plastycznych i form scenicznych oraz nabór kandydatów do orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych”.
Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. Tegoroczna, szósta już odsłona tego święta, będzie okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania ich w główny nurt życia społecznego.

Konkurs literacki

W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 13. roku życia, mieszkańcy powiatu legionowskiego.
Jeden autor może zgłosić jedną pracę.
Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie -krótki utwór narracyjny pisany prozą. Objętość nadesłanej pracy powinna wynosić maksymalnie 10 stron znormalizowanego maszynopisu, to jest 18.000 znaków.
Utwór, wcześniej nienagradzany i niepublikowany, musi być sporządzony w języku polskim,. Tematyka musi dotyczyć zagadnień związanych z niepełnosprawnością, integracją, włączaniem, przeciwdziałaniem wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ichrodzin. Pracę należy przysłać pocztą na adres: Fundacja „Promień Słońca”, ul. Jagiellońska 69, 05-120Legionowo, z dopiskiem: „Konkurs Literacki”, w formie wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą elektroniczny zapis pracy (format .doc), do 14 lutego 2020, wraz z kartą zgłoszenia.
Wszystkie prace przekazane na konkurs, muszą być zaopatrzone w imię i nazwisko autora, dokładny adres, tytuł pracy, kontakt telefoniczny i e-mailowy do autora.
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20 marca 2020 r., o godz. 10.00, w sali widowiskowej legionowskiego ratusza, ul. Piłsudskiego 41.

Konkurs plastyczny

W przeglądzie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne z powiatu legionowskiego. Do przeglądu można zgłosić prace plastyczne w następujących technikach:

 1. – malarstwo,
 2. – rzeźba,
 3. – fotografia,
 4. – tkanina artystyczna,
 5. – witraż.

Każdy uczestnik może dostarczyć 3 prace. Dostarczone prace muszą być oprawione, zabezpieczone przed uszkodzeniem, opisane (imię i nazwisko autora, tytuł, kontakt telefoniczny i e-mailowy do autora).
Prace, wraz z kartą zgłoszenia, należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie, ul. Norwida 10, w terminieod 2 do 6 marca 2020, w godzinach od 10.00 do 18.00. WskazaniprzezjuryUczestnicyKonkursuotrzymająnagrodypodczas uroczystegozakończenia w dniu 20 marca 2020, o godz. 10.00, w sali widowiskowej legionowskiego ratusza, ul. Piłsudskiego 41.

Konkurs form scenicznych i medialnych

KATEGORIA FORMY SCENICZNE – dla osób niepełnosprawnych

soliści, grupy wokalno – muzyczne, grupy teatralne, grupy teatralne
W tej kategorii mogą wziąć udział tylko osoby niepełnosprawne, których pasją jest muzyka i teatr i które starają się tę pasję rozwijać.

KATEGORIA FORMY MEDIALNE – dla wszystkich – forma otwarta

filmy, prezentacje multimedialne
W tej kategorii mogą wziąćudział wszystkie osoby, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. I Kategoria
  Dzieci do 16 roku życia
 2. II Kategoria
  Młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli

Uczestnicy konkursu FORM SCENICZNYCH I MEDIALNYCH mogą zgłosić tylko jeden dowolny utwór – piosenkę, utwór muzyczny, spektakl, formę multimedialną, film, reportaż itp. w danej kategorii. Dopuszczalny jest akompaniament, półplayback, śpiew a cappella. Czas trwania spektaklu lub formy multimedialnej nie dłuższy niż 25 minut.
Uczestnicy konkursu w kategorii FORMY MEDIALNE zobowiązani są do dostarczenia organizatorom płyt lub innych nośników z nagraniem wraz z kartą zgłoszenia.
Kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie od 03.01.2020 r. do 15.02.2020 r. drogą elektroniczną na adres sekretariat@szkolalegionowo.pllub pocztą na adres: NiepublicznaSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ul. Piłsudskiego 47, 05-120 Legionowo.
TERMIN KONKURSU:
Przegląd uczestników odbędzie się 5marca 2020r. odgodz. 12:00 wsali widowiskowej Ratusza Miejskiego, ul. Piłsudskiego 41, w Legionowie.
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się na uroczystej Gali 20 marca 2020 r., o godz. 10:00, w sali widowiskowej Ratusza Miejskiego, ul. Piłsudskiego 41, w Legionowie.
Karta zgłoszeniowa


 

Źródło: UM Legionowo, oprac. Fundacja Mir