Lublin: Rozmowy polsko-ukraińskie w zakresie praw osób niepełnosprawnych

2 marca 2020 roku odbyło się spotkanie Pana Krzysztofa Stanowskiego, Dyrektora Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej z delegacją z Ukrainy. Gośćmi były Panie Olga Bojko – pełnomocnik prezydenta Ukrainy do spraw osób niepełnosprawnych oraz Alla Andruszczuk – Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Зоря надії” (Gwiazda Nadziei) z Krzemieńca. Panie przebywały w Lublinie na zaproszenie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania w UM Lublin gościom towarzyszyła Pani Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON. Spotkanie dotyczyło współpracy lubelskich podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych z ich odpowiednikami na Ukrainie. Podejmowano temat wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i zmianie systemu orzekania o niepełnosprawności na Ukrainie. Przekazano ukraińskiej stronie rekomendacje dla właściwego wdrażania konwencji. Rozmawiano również o możliwości wsparcia Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krzemieńcu w obwodzie tarnopolskim na który został złożony wniosek w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, a który wciąż znajduje się na liście rezerwowej. Podczas spotkania omówiono również uczestnictwo środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w tegorocznym Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbędzie się już we wrześniu. Delegacja z Ukrainy spotkała się również z Panem Albinem Mazurkiem – Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz z prof. Wojciechem Otrębskim – kierownikiem Katedry Psychologii Rehabilitacji w Instytucie Psychologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


 

Źródło: UM Lublin