Wielkopolskie: Gmina Zagórów otrzymała ponad 3 mln złotych na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Minister Marlena Maląg przekazała dziś przedstawicielowi gminy Zagórów czek na 3 mln 220 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowę w tej sprawie z władzami gminy.
Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wspiera samorządy w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, obok różnego rodzaju codziennego wsparcia, powinny mieć także zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania.
Pobyt w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym ma wpływać pozytywnie na procesy nawiązywania relacji, uspołecznienie, a także pozwolić na podejmowanie aktywności na miarę możliwości.
W ramach Programu ogłoszonego w maju 2021 r. zatwierdzono łącznie 31 wniosków na kwotę blisko 82 mln zł. Na dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”  przeznaczono 30 mln zł.


 

Źródło: MRiPS