Poznaliśmy laureatów konkursu „uDOSTĘPniacze 2.0”

Zakończyła się druga edycja akcji edukacyjnej „uDOSTĘPniacze”. Była ona adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zorganizowało ją Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt obejmował lekcje na temat dostępności, praktyczne warsztaty oraz konkurs filmowy. Zwycięzców uhonorowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Konkurs „uDOSTĘPniacze” ponownie cieszył się popularnością. W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyło 96 szkół. 4728 uczniów zapoznało się z tematyką dostępności, a 534 pracowało nad zgłoszeniami konkursowymi

– mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Tematem konkursu „uDOSTĘPniacze 2.0” jest dostępność. Chodzi o zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom. Szczególnie ważne są osoby z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Akcja ma na celu m.in. uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w otoczeniu. Powinna też uwrażliwiać ich na większe potrzeby niektórych grup społecznych.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapewniło szkołom niezwykle atrakcyjną formę udziału. Nauczyciele, którzy zgłosili się do konkursu wzięli udział w szkoleniu online z tematyki dostępności. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie lekcji przez nauczycieli. Mamy już bardzo pozytywne oceny samych lekcji. Samo zadanie konkursowe, w postaci przygotowania filmu o dostępności, pozwoliło sprawdzić uczniom zdobytą podczas zajęć wiedzę.

„Chcemy mówić o Programie Dostępność Plus i Funduszach Europejskich – jak wspierają one dostępność. Zgłoszeni do projektu nauczyciele zostali przeszkoleni z dostępności, tak by mogli stać się jej ambasadorami w swoich placówkach”

– dodała wiceminister.

Poznajmy wyróżnionych uDOSTĘPniaczy

Uczniowie zdobyli na lekcjach wiedzę o dostępności. Wykorzystali ją podczas tworzenia filmów o tej samej tematyce. Nad zgłoszeniami pracowało 88 zespołów. Wybór zwycięzców nie był łatwy, bo prace reprezentowały naprawdę wysoki poziom. Uczniowie wykazali się dużą wrażliwością, spostrzegawczością i zaangażowaniem. Wiele z tych filmów to tak naprawdę gotowe spoty na temat dostępności, które można wykorzystać do promocji tej idei.
Uczniowie walczyli o cenne nagrody nie tylko dla siebie, lecz także dla swoich szkół.
Pierwsze miejsce w konkursie „uDOSTĘPniacze 2.0” zajął zespół ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Lubaczowa. Zwycięski film nosi tytuł „Cześć! Jestem Joanna”. Ten przejmujący, ciepły materiał zdobył serca całego jury. Uczniowie przygotowali materiał, który uwrażliwia na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Podkreśla też rolę dostępności w ich życiu.
Drugie miejsce w konkursie zdobył zespół ze Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego z Czuchowa-Pieńków. Uczniowie przygotowali film pod tytułem „W czym jesteśmy gorsi”. Zespół przygotował niesamowity spot reklamowy o dostępności, który został doceniony.
Trzecią nagrodę w konkursie „uDOSTĘPniacze 2.0” otrzymał zespół z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Młodzież przygotowała pracę pod tytułem „Równi chociaż różni”. W ciekawy sposób przedstawiła w niej tematykę dostępności w szkole, a także jej rolę w życiu osób z niepełnosprawnościami.
Wyróżnienia otrzymały dwa zespoły z:

  1. • Chrześcijańskiego Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku za film „Perspektywa”,
  2. • Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej za film „Usłyszcie nas”.

Obie prace w oryginalny sposób pokazują, jak ważna jest dostępność dla każdego z nas.


 

Źródło: MFiPR