Bielsko-Biała: Konkurs „Sukces nie zna barier 2019”

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w konkursie „Sukces nie zna barier 2019”. Celem Konkursu jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.
Do Konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością, której życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych oraz jest:
1) mieszkańcem Bielska-Białej lub
2) mieszkańcem innej gminy, pod warunkiem, że osoba ta pracuje lub angażuje się w działalność społeczną na terenie Miasta Bielska-Białej.
Kandydata do Konkursu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w terminie do dnia 31 października 2019 r. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali, zorganizowanej w związku z obchodzonym w grudniu, Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty do pobrania

(DOC) Regulamin  [65 kB]
(DOC) Formularz zgłoszeniowy  [75 kB]


 

Źródło: UM Bielsko-Biała