Mikrorachunek podatkowy – co to jest?

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. zapłacisz PIT, CIT, VAT.

Skąd mam się dowiedzieć jaki jest mój mikrorachunek podatkowy?

Twój mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy, że podasz:

 1. PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  – nie prowadzisz działalności gospodarczej
  – lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

 2. NIP, jeśli:
  – prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  – lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez niego nie zapłacisz PIT, CIT lub VAT.
Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Co jeśli zapomnę numeru mojego mikrorachunku podatkowego?

Zawsze możesz go ponownie wygenerować. Generator działa 24/7, więc możesz uzyskać twój mikrorachunek podatkowy w dowolnym momencie, również korzystając np. z telefonu lub tabletu itp.

Czy mogę wydrukować numer mojego mikrorachunku podatkowego?

Na stronie podatki.gov.pl, po wygenerowaniu twojego mikrorachunku, możesz go wydrukować.
Generator działa 24/7, więc możesz uzyskać twój mikrorachunek podatkowy w dowolnym momencie, również korzystając np. z telefonu, tabletu itp.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?

Twój mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków:
LK10100071222YXXXXXXXXXXXX
gdzie:

 1. LK oznacza liczbę kontrolną,
 2. wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 3. wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 4. Y=1, gdy użyłeś numeru PESEL,
 5. Y=2, gdy użyłeś NIP,
 6. po znaku Y jest twój PESEL lub NIP,
 7. na kolejnych pozycjach są zera.

Dodatkowo mikrorachunek podatkowy spełnia standard NRB, czyli standard stosowany w obrocie krajowym w zakresie sposobu numeracji rachunków bankowych.

Czy mogę zrezygnować z używania mikrorachunku podatkowego i płacić podatki w dotychczasowy sposób?

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz wyłącznie na mikrorachunek podatkowy. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Pozostałe podatki zapłacisz w dotychczasowy sposób.

Do jakich rozliczeń z urzędem skarbowym mogę używać mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat PIT, CIT i VAT. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Czy mogę wpłacić podatek za inną osobę na jej mikrorachunek podatkowy?

Istnieje możliwość zapłaty podatku za podatnika, czyli na jego mikrorachunek podatkowy. Mogą to zrobić:

 1. członkowie najbliższej rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – bez ograniczeń kwotowych;
 2. aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w sytuacji, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym;
 3. każda osoba trzecia, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Podatek, którego wysokość przekracza 1000 zł, może zostać zapłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. W przeciwnym razie wpłata nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Czy aby opłacić zaliczki na podatek moich pracowników muszę znać ich mikrorachunki podatkowe?

Nie. Zaliczki na podatek pracowników, tak jak obecnie, wpłacisz sumarycznie na twój mikrorachunek podatkowy.

Mam PESEL i NIP ponieważ jestem osobą, która prowadzi działalność gospodarczą i pracuje na umowę o pracę. Czy to oznacza, że mam dwa mikrorachunki podatkowe?

Powinieneś używać mikrorachunku podatkowego, który zawiera NIP ze względu na to, że prowadzisz działalność gospodarczą. Jeśli jednak zdarzy się, że zrobisz wpłatę na mikrorachunek z PESEL, to zostanie ona zaksięgowana w sposób prawidłowy. Kluczowa w tym przypadku jest prawidłowa identyfikacja wpłacającego.

Czy i w jaki sposób generator będzie weryfikował poprawność PESEL i NIP?

Generator sprawdza poprawność struktury identyfikatora podatkowego (algorytm cyfry kontrolnej). Jeśli w tym zakresie wystąpi błąd, to system o tym poinformuje.

Co powinienem zrobić w sytuacji, gdy przeleję należność na nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego (z niewłaściwym identyfikatorem podatkowym), przelew zostanie zrealizowany, ale zorientuję się, że popełniłem błąd?

Jeśli sam zorientujesz się, że popełniłeś błąd i chcesz go naprawić, zgłoś się osobiście do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu. Procedura wyjaśniania błędnej wpłaty będzie wyglądała analogicznie jak teraz.

Co jeśli się pomylę i w przelewie wpiszę nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego (z niewłaściwym identyfikatorem podatkowym), przelew zostanie zrealizowany, a ja nie zorientuję się, że popełniłem błąd?

Jeśli nie będzie innego podatnika o wskazanym identyfikatorze podatkowym, urząd skarbowy wezwie cię do wyjaśnienia wpłaty. Może się również zdarzyć, że wpłata zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie innego podatnika (podany w mikrorachunku identyfikator będzie należał do innego podatnika). Ty natomiast dostaniesz upomnienie, że zalegasz z podatkiem. W takim przypadku przyjdź do urzędu skarbowego z potwierdzeniem zapłaty, a sprawa w szybki sposób zostanie wyjaśniona. Pracownik urzędu skarbowego będzie mieć podgląd do danych zawartych w poleceniu przelewu.

Jak skorzystam na wprowadzeniu mikrorachunków podatkowych?

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

 1. w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
 2. szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
 3. jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
 4. nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych oraz • ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
 5. mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Jak mam zapłacić zobowiązania, które wynikają z korekt deklaracji za wcześniejsze lata, czyli sprzed 1 stycznia 2020 r.?

Od 1 stycznia 2020 r. każdy przelew, który dotyczy PIT, CIT i VAT zrobisz na mikrorachunek podatkowy, nawet należności dotyczące zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych. W tytule przelewu zaznacz, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji.

Na jaki rachunek mam wpłacać podatki inne niż PIT, CIT i VAT?

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT, wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacić poszczególne podatki.

Nie posiadam numeru PESEL, ani NIP. Na jaki rachunek mam wpłacać swoje należności podatkowe?

Każdy podatnik w Polsce powinien posiadać identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. Jeśli jednak nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu, możesz wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.
W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Prowadzę firmę i do tej pory realizowałem płatności korzystając z przelewów elektronicznych. Bezpośrednio z programu kadrowo-płacowego były przekazywane dane, zgodnie z wymaganiami systemu bankowego. Czy po 1 stycznia 2020 r. nadal mogę opłacać podatki w ten sposób?

Format wpłat podatkowych nie zmieni się. Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywać ten sam przelew Elixir.

Płacąc z banku zagranicznego wymagane jest podanie numeru SWIFT banku odbiorcy. Jaką informację mam wpisać?

Numer mikrorachunku podatkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Ogólne zasady realizacji polecenia przelewu (płatności) z zagranicznych banków nie zmieniają się.
W przypadku wpłat do urzędu skarbowego z zagranicznych banków, jeśli jest wymagane podanie kodu BIC, wpisz nr SWIFT: NBPLPLPW.

Czy spółka jawna powinna mieć odrębny mikrorachunek dla spółki i odrębne dla wspólników w zakresie realizacji obowiązków dot. PIT, VAT i jako płatnik?

Każdy wspólnik wpłaca zaliczki na PIT z działalności gospodarczej (prowadzonej w ramach spółki jawnej) na swój mikrorachunek. Natomiast VAT oraz, wynikające z obowiązków płatnika, zaliczki od wynagrodzeń pracowników są wpłacane na mikrorachunek spółki jawnej.

Co jest rozumiane pod pojęciem niepodatkowych należności budżetowych?

Niepodatkowe należności budżetowe wpłacane na indywidualny rachunek podatkowy to odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.

Rozliczam PIT wspólnie z małżonkiem. Na czyj mikrorachunek wpłacę podatek?

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, podatek wpłacisz na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana w zeznaniu jako pierwsza.