Niepełnosprawność jest normalna! Słupski teatr Rondo rusza z projektem Cudak? Nie cudak!

Program posłuży poszerzaniu wiedzy na temat problemów związanych z niepełnosprawnością. W czasie każdego spotkania zostanie pokazany spektakl teatralny pt. „Cudak”,  odbędą się warsztaty – cykl zabaw i ćwiczeń oraz  rozmowa z dziećmi. Przedstawienie pokazuje dzieciom historię osoby niepełnosprawnej w sposób bardzo atrakcyjny (estetycznie i wizualnie) a jednocześnie przejmujący.
Niepełnosprawność nie powinna wpływać na postrzeganie drugiej osoby i jej udziału w życiu społecznym. Bardzo często brak wiedzy o niepełnosprawności stanowi dużą barierę
w nawiązywaniu relacji rówieśniczych i akceptacji osób „odmiennych”.  Chcemy to zmienić, propagując ideę, że niepełnosprawność jest „normalna”. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, czy ruchowo czują tak samo jak „normalni”. Dzieci niepełnosprawne są radosne, pełne marzeń, pasji i odwagi jak wszystkie inne. Nadto są ambitne, lojalne, chcą się uczyć i rozwijać.
Celem zadania jest przełamywanie stereotypowego obrazu osób niepełnosprawnych, który często jest skutkiem niewiedzy, lęku oraz braku doświadczeń w relacjach z tymi osobami. Ukierunkowanie tematyki pogadanki na kwestie społeczne stanowi istotną informację o skojarzeniach i obrazie osoby niepełnosprawnej, który funkcjonuje na etapie edukacji podstawowej.
Projekt wpisuje się w prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich dyskryminacji. W ramach zadania odbędzie się 15 spotkań, w których weźmie udział ok. 750 dzieci z młodszych klas słupskich szkół podstawowych.


 

Źródło: SOK