Koronawirus w Polsce – Wiceminister Socha: monitorujemy sytuację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Żadne dziecko nie jest zakażone

Wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze w Polsce otrzymały wytyczne dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii. – Bezpieczeństwo dzieci jest absolutnym priorytetem. Na bieżąco monitorujemy sytuację w tych placówkach, żadne dziecko nie jest zakażone – informuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha.
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych to zadanie własne powiatu. Jak zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha, wszystkie placówki w Polsce otrzymały wytyczne dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii, w tym w zakresie konieczności zabezpieczenia dzieci przed koronawirusem.
W całym kraju działa dzisiaj 1151 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywa ok. 17 tys. dzieci.
– Na bieżąco monitorujemy sytuację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z naszych informacji wynika, że żadne dziecko nie jest zakażone koronawirusem. W 12 placówkach izolacją objętych jest 32 podopiecznych, są to głównie dzieci przyjmowane w trybie interwencyjnym oraz powracające z ucieczek – informuje wiceminister Barbara Socha.


 

Źródło: MRPiPS