Poznań: Ruszyły zgłoszenia do konkursu „Poznań dostępny dla wszystkich”

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Poznań dostępny – 2019”. Miasto szuka firm, instytucji i ludzi, dzięki którym Poznań jest coraz bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia można wysyłać do 16 grudnia.
Propozycja skierowana jest do instytucji, firm, organizacji społecznych i osób prywatnych. Konkurs ma promować dobre praktyki i inspirować do działań na rzecz szeroko rozumianej dostępności Poznania dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Ma też zwrócić uwagę na postanowienia Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz na zasady projektowania uniwersalnego.

Cztery główne kategorie

Laureaci nagradzani będą w kilku kategoriach. „Budownictwo dostępne” – to obszar, który dotyczy obiektów użyteczności publicznej (np. budynków administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług) oraz przestrzeni publicznej. Kategoria „dostępna kultura i sport” obejmuje wydarzenia i obiekty kulturalne lub sportowe (w tym wydarzenia rekreacyjne). „Innowacje” to obszar, który uwzględnia innowacyjne projekty, wydarzenia społeczne, rozwiązania techniczne i technologie. W kategorii „Osobowość roku” poszukiwane są osoby, które mają osiągnięcia wpływające na poprawę jakości życia osób z ograniczoną sprawnością oraz ich integrację społeczną i zawodową.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia (w wersji papierowej oraz elektronicznej) oraz prezentacji (PowerPoint) zapisanej na płycie CD/DVD lub pamięci USB. Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania lub złożyć osobiście w jego siedzibie (ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań) w Biurze Podawczym w godzinach pracy Urzędu, do 16 grudnia 2019 r. z dopiskiem: Konkurs „Poznań dostępny – 2019”.


 

Źródło: UM Poznań