Kalisz: W teatrze im. Bogusławskiego rusza kolejna edycja projektu „Teatr dostępny dla wszystkich”

W Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu rozpoczyna się kolejna edycja projektu „Teatr dostępny dla wszystkich”. W programie zaplanowane są: warsztaty integracyjne dla młodzieży, warsztaty teatralne dla seniorów, wystawa prac artystycznych, audiodeskrypcja i tłumaczenie spektakli na Polski Język Migowy. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

„Naszym celem jest umożliwienie uczestnictwa w ofercie kulturalnej Teatru szczególnie tym, którzy mają utrudniony dostęp z powodu barier fizycznych, mentalnych oraz ekonomicznych”

– tłumaczy koordynatorka Joanna Sobocka.
Szczególnie z myślą o osobach niesłyszących i niewidzących, Teatr przygotował serię spektakli z  audiodeskrypcją (AD) i tłumaczeniem na Polski Język Migowy: Tadek Niejadek” (6 października) oraz „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”(5-6 listopada).
Dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz seniorów 60+ wstęp jest bezpłatny. Dla grup zorganizowanych spoza Kalisza przewidziana jest także refundacja kosztów podróży. Aby zarezerwować miejsca prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Widowni (tel. 62 760 53 10, e-mail: bow@teatr.kalisz.pl). Pula biletów jest ograniczona.
Ważnym założeniem projektu jest również stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze osób 60+ oraz młodzieży. Te dwie grupy Teatr zaprosi na serie warsztatów:
Od 11 do 12 października potrwają warsztaty integracyjne „Słyszę+Nie” prowadzone przez aktorkę Malwinę Brych, w których wezmą udział uczniowie IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz Technikum nr 5 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu. Korzystając z metod teatralnych, uczniowie słyszący oraz ich rówieśnicy z dysfunkcjami słuchu będą mieli okazję na wspólne wypracowanie języka artystycznego i poznanie swoich światów.
Od 19 do 20 października odbędą się warsztaty teatralne dla seniorów „60+Teatr” pod opieką Adama Biernackiego, reżysera znanego ze spektaklu „7 minut”. Udział w dwudniowych warsztatach jest bezpłatny, zajęcia będą odbywać się w godzinach 10.30–14.30. Rekrutacja trwa do 15.10, zgłoszenia: tel. 62 760 53 10, e-mail: warsztaty@teatr.kalisz.pl.
Projektowi będzie towarzyszyć wystawa p.t. „Bez Barier” na Głównym Rynku, na której zostaną zaprezentowane prace twórców z różnym stopniem niepełnosprawności – podopiecznych Beaty Solińskiej z Młodzieżowego Domu Kultury. „Tytuł wystawy oznacza, że każdy ma prawo tworzyć i być kreatywnym – dodaje Joanna Sobocka – wystawa będzie dostępna dla wszystkich, w miejscu pozbawionym barier”.
Projekt „Teatr dostępny dla wszystkich – ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku i słuchu oraz osób 60+” finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Kultura Dostępna” oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


 

Materiał został opublikowany dzięki uprzejmości teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu