Zimowe pomaganie

19 projektów otrzyma dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Z budżetu Wojewody zostaną przekazane środki o łącznej wysokości 239 488 zł. Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zostały podpisane umowy potwierdzające to dofinansowanie.

– Te umowy to ostatnie z niezbędnych dokumentów. Są także projekty, których przygotowanie lub realizacja już się rozpoczęły. Niejednokrotnie są to zadania, których przeprowadzenie wymaga pracy i zaangażowania wielu osób, wolontariuszy, a także pokładów siły i poczucia misji niesienia dobra każdemu potrzebującemu. Dziękuję Państwu za oddanie i wielkie serce, które wkładacie w swoją codzienność! Święta to szczególny czas, w którym nikt nie powinien być sam. Dzięki Państwa inicjatywom wielu potrzebujących będzie miało szansę poczuć moc wspólnoty i empatii – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas uroczystości.

„Wigilia z Mikołajem”, pomoc świąteczna dla ubogich i bezdomnych, wsparcie rzeczowe, żywnościowe i wspólna wieczerza wigilijna dla rodzin z niepełnosprawnością i w trudnej sytuacji życiowej – to tylko niektóre z wydarzeń, które będą mogły odbyć się w Małopolsce dzięki temu wsparciu. Wiele z dofinansowanych projektów skierowanych jest do osób skrajnie ubogich, bezdomnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
Wśród beneficjentów programu znalazły się między innymi: Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z Dąbrowy Tarnowskiej, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Krakowie czy Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Kluczy.


 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki / kom. pras.