Zaproszenie na konferencję: Wizerunek osób z niepełnosprawnościami – społeczny odbiór niepełnosprawności

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Instytut Nauk o Rodzinie
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UPJPII „Na Rzecz”
im. Marty Dąbkowskiej
Zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową
Wizerunek osób z niepełnosprawnościami –
społeczny odbiór niepełnosprawności
która odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 roku (wtorek)
w Krakowie.
Bohaterski? Super-człowiek? Odważny? Niezdarny? Niesamodzielny? Samotny?
A może przeciętny uczestnik życia społecznego?
Z wszelkimi swoimi zasobami i słabymi stronami, z pasjami, marzeniami….
Z zielonymi lub niebieskimi oczami, z długimi lub krótkimi włosami, z niepełnosprawnością
Osoba z niepełnosprawnością – człowiek jak każdy inny.
Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach wizerunek stał się jednym z ważnych aspektów życia społecznego. Kiedyś potrzeba wpływu na kształt odbioru społecznego dotyczyła jedynie grupy osób publicznych. Taki stan rzeczy zmienił się bezpowrotnie, gdy pojawiły się media społecznościowe. Każdy z nas może zaistnieć w internecie, stać się osobą publiczną – proces upubliczniania własnego wizerunku dotyczy także osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej możemy obserwować profile osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, poznawać ich codzienność – radości i troski, sposoby na życie ze specyficzną dla nich niepełnosprawnością.
Tegoroczna Konferencja będzie próbą odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest wizerunek osób z niepełnosprawnościami- od czego zależy i jak się kształtuje. Pojęcie wizerunku należy traktować w szerokim kontekście i wieloaspektowo, bowiem w dzisiejszych czasach przestał on nieść ze sobą wartość wyłącznie estetyczną – stał się marką i wizytówką.
W związku z tym chcemy zaprosić Państwa do wspólnej refleksji nad tym zagadnieniem – zaproszenie kierujemy do szerokiego grona specjalistów: pedagogów, socjologów, psychologów, specjalistów nauk o rodzinie, filozofów, teologów, prawników, a także do osób z niepełnosprawnościami, pragnących podzielić się własnymi refleksjami.
Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII, Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UPJPII „Na Rzecz” im. Marty Dąbkowskiej, przy współpracy z jednostkami naukowymi z całej Polski oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, które od ponad 30 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
W toku konferencji pragniemy poruszyć następujące tematy:

 1. Wpływ wizerunku na podejmowanie różnych ról społecznych i funkcjonowanie w nich.
 2. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach.
 3. Wpływ stereotypów społecznych na wizerunek osób z niepełnosprawnościami.
 4. Czynniki warunkujące kształtowanie się wizerunku osób niepełnosprawnych.
 5. Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami a ich wizerunek.
 6. Wizerunek rodziny z osobą z niepełnosprawnością, różne aspekty jej funkcjonowania i społeczny odbiór.
 7. Postawy wobec osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
 8. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w kulturze i mediach.
 9. Społeczna percepcja umiejętności społecznych i wychowawczych osób z niepełnosprawnościami.
 10. Akceptacja niepełnosprawności i wizerunek własny osób z niepełnosprawnościami.
 11. Autoprezentacja osób z niepełnosprawnościami w mediach społecznościowych.
 12. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w oczach pracodawców.

Więcej informacji na temat wydarzenia pod adresem:
http://wizerunekozn.pl/?i=1


 

Źródło: kom. pras.