Zaproszenie na konferencję „Zobacz Rehabilitację Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Termin i miejsce wydarzenia:
27.09.2018, godz. 10:00
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Budynek G, sala nr 14

 

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku oraz Polski Związek Niewidomych zapraszają na konferencję pod patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego „Zobaczyć rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących”.

W opinii organizacji pozarządowych reprezentujących osoby z dysfunkcją wzroku w Polsce brakuje instytucjonalnego systemu rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok, umożliwiającego zdobycie maksymalnej samodzielności i niezależności. Podczas konferencji pokażemy, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa zindywidualizowana, wieloaspektowa rehabilitacja, dostosowana m.in. do wieku czy stopnia niepełnosprawności.
Wybrani specjaliści opowiedzą uczestnikom, czym jest rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku, czym różni się od rehabilitacji w rozumieniu potocznym i jakie korzyści odnoszą z niej osoby niewidome i słabowidzące. Na koniec wspólnie wypracujemy wnioski i rekomendacje dla decydentów – zależy nam bowiem na tym, by konferencja przyniosła wymierne efekty.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, przewidywany koniec – godz. 14.00.
Współorganizatorami wydarzenia są: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), Fundacja Edukacji Nowoczesnej (FEN), Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja Vis Maior, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 23.09.2018 r. na adres e-mail:
pzn@pzn.org.pl,
lub telefonicznie pod numerem:
tel. 22 831 33 83.

 

Ze względu na procedury bezpieczeństwa w Sejmie prosimy o podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL i zabranie ze sobą na konferencję dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Konferencja będzie transmitowana na żywo na stronie Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp#.
Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

ZOBACZYĆ REHABILITACJĘ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
27 września 2018 roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, budynek G, sala 14
• 10.00–10.15 OTWARCIE KONFERENCJI, POWITANIE UCZESTNIKÓW, WPROWADZENIE – Małgorzata Wypych, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku, Małgorzata Pacholec, Dyrektor Instytutu Tyflologicznego
• 10.15–10.30 CZYM JEST REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU? – Elżbieta Oleksiak, Polski Związek Niewidomych
• 10.30–11.00 REHABILITACJA PODSTAWOWA – KONIECZNOŚĆ CZY LUKSUS?
1. Rehabilitacja kompleksowa – Jolanta Kramarz, Fundacja Vis Maior
2. Od leczenia do rehabilitacji – Magdalena Raczyńska, Fundacja Vis Maior
3. Świadczenie gwarantowane – Teresa Kłys, Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN
4. Sprzężona niepełnosprawność przez całe życie – Małgorzata Książek, TPG, Elżbieta Paradowska, APS
5. Pies przewodnik – Joanna Witkowska, Fundacja Pies Przewodnik
• 11.00–11.20 MAŁE NIEWIDOME DZIECKO
1. Model wczesnego wspomagania – Anna Witarzewska, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
2. Dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – doświadczenia, problemy, wnioski – Sylwia Tołczyk, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
• 11.20–11.50 REHABILITACJA NA KAŻDYM POZIOMIE EDUKACJI
1. Rehabilitacja dzieci i młodzieży w szkole specjalnej – Elżbieta Szczepkowska, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
2. Rehabilitacja w edukacji włączającej – Joanna Piwowońska, Fundacja FIRR
3. Rola uczelni w procesie kształcenia i rehabilitacji – Anna Rdest, Fundacja FIRR
• 11.50–12.20 PANEL DYSKUSYJNY
• 12.20–13.00 POCZĘSTUNEK
• 13.00–13.30 REHABILITACJA ZAWODOWA
1. Bariery wejścia na rynek pracy – Justyna Kucińska, FIRR
2. Aktywizacja zawodowa – kogo, jak i po co aktywizować – Małgorzata Drozd, FEN
3. Spółdzielnie niewidomych miejscem pracy – Dagmara Zdybek, OPZON
4. Pracodawcy – ich potrzeby i możliwości – Piotr Braun, FEN
• 13.30–14.00 DOSTĘPNOŚĆ
1. Dostępne środowisko jako warunek samodzielnego i niezależnego życia – Janusz Mirowski
2. Dostępne otoczenie – Sławomir Saidler
3. Dostępna informacja – Henryk Rzepka
4. Produkty i usługi zaprojektowane uniwersalnie – Maciej Motyka
5. Indywidualne podejście – Marek Kalbarczyk
Wszyscy prelegenci z Fundacji Szansa dla Niewidomych.
• 14.00 Zakończenie konferencji