Konferencja nt. pracy osób z niepełnosprawnościami

Termin i miejsce wydarzenia:
20.11.2019 (środa), godz. 11:00
Centrum Konferencyjne NIMBUS
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Wstęp wolny
Informacje i zapisy


 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Integracja zapraszają do udziału w konferencji skierowanej do pracodawców, działów HR, związków zawodowych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką pracy osób z niepełnosprawnościami.
Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.

Program:

 1. 10:30
  Rejestracja uczestników
 2. 11:00
  Powitanie uczestników – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Danuta Koradecka (Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, CIOP-PIB)
 3. 11:15
  Rola PFRON-u w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – Marlena Maląg (Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PFRON)
 4. 11:30
  Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – Ewa Pawłowska (Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, SPI)
 5. 11:40
  Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych – Anna Wilmowska-Pietruszyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, PTOL)
 6. 12:00 Przerwa kawowa
 7. 12:15
  Demaskowanie mitów związanych z powrotem do pracy i miejsc pracy integrujących społecznie – Joachim Breuer (Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego, ISSA)
 8. 12:45
  Rekomendacje na podstawie doświadczeń międzynarodowych. Wdrożenie Art. 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) – Friedrich Mehrhoff (Przewodniczący Komisji ds. Pracy i Zatrudnienia Rehabilitation International, RI)
 9. 13:15 Obiad
 10. 13:45
  Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wyniki badań ankietowych – Joanna Bugajska (CIOP-PIB)
 11. 14:05
  Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy – wyniki projektu – Joanna Kamińska/Łukasz Żmuda (CIOP-PIB/PFRON)
 12. 14:25
  Interaktywne narzędzia wspierające pracodawców w organizacji środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych: ErgoON – kalkulator korzyści, ErgoON – lista kontrolna, ErgoON – wizualizacje, ErgoON – projektowanie* – Andrzej Grabowski (CIOP-PIB)
 13. 14.45 Przerwa kawowa
 14. 15.00
  Praktyczne wykorzystanie interaktywnych narzędzi wspierających pracodawców – WARSZTATY – CIOP-PIB, PFRON, SPI, KZRSIiSN
 15. 16.00 Zakończenie konferencji