Kielce: Osoby niepełnosprawne ze wsparciem powiatu

W środę 30 października, w Starostwie Powiatowym podpisano 9 umów, dzięki którym osoby niepełnosprawne rozpoczną własną działalność, a pracodawcy stworzą nowe miejsca pracy. Podpisane promesy wynoszą 340 tys. zł.
W podpisaniu promes uczestniczyli: starosta kielecki Mirosław Gębski, członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk. Obecny był radny powiatowy i zarazem dyrektor oddziału świętokrzyskiego PFRON – Andrzej Michalski. Kieleckie starostwo odwiedził senator Krzysztof Słoń.

– Staramy się wyrównywać szanse każdemu – przyznaje starosta. – Osoby niepełnosprawne stojące na początku swojej kariery są zdecydowanie na dużo gorszej pozycji niż osoba w pełni zdrowa. Stąd starostwo wspiera zarówno zakładanie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, pomaga również w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Tego dnia starosta podpisał umowy z pięcioma osobami niepełnosprawnymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę: ponad 165 tys. zł.
Przy podpisaniu umów, obecni byli przedsiębiorcy, którzy w swoich firmach zorganizowali nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Cztery umowy opiewają na kwotę: 131 tys. zł.

– W tym roku utworzyliśmy wspólnie z PFRON 35 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 22 osoby założyły własną działalność gospodarczą, a 13 zostało zatrudnionych w firmach. W sumie utrzymaliśmy kwotę 1 mln 220 tys. zł. – wyliczał Stefan Bąk. – Zdaje sobie sprawę z tego, że przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć  miejsca pracy jest więcej, próbujemy sprawiedliwie podzielić środki.

Obecny przy podpisaniu umów senator Krzysztof Słoń podkreślił,  jak ważne jest promowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, ale też tych, którzy w tej aktywności niepełnosprawnym pomagają. – Dziękuje za te pomoc zarządowi powiatu i przedsiębiorcom, którzy dają szansę osobom niepełnosprawnym w zdobyciu zatrudnienia. Bo problem bezrobocia najbardziej dotyka osoby niepełnosprawne.


 

Źródło: SP Kielce