Kielce: Zgłoś się do projektu „Edukacja prozdrowotna wśród niewidomych mieszkańców miasta Kielce”

Fundacja Szansa Dla Niewidomych zaprasza mieszkańców miasta Kielce posiadających znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (symbol 04 O) na spotkania warsztatowe w Centrum Technologicznym Altix. Tematyką warsztatów będzie: sposoby zapobiegania wadom i chorobom oczu, dbanie o zdrowie, kontrola parametrów zdrowia i choroby z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dedykowanych niewidomym i niedowidzącym.

Organizatorzy zapewniają:

  1. • Bezpłatny udział w spotkaniach edukacyjnych
  2. • Wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
  3. • Drobne zestawy do kontroli parametrów zdrowia dla każdego uczestnika.

Termin szkolenia:
01.09.2019 – 28.09.2019
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce
ul. Targowa 18, 14 piętro, pokój 1422.
Tel kom. 662-138-600
Adres e-mail: kielce@szansadlaniewidomych.org


 

Źródło: inf. pras.