Kielce: Świętokrzyscy terytorialsi ruszyli ze wsparciem dla niewidomych mieszkańców domu pomocy społecznej

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz spotkał się z płk Grzegorzem Motakiem, dowódcą 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która aktywnie uczestniczy w walce z epidemią koronawirusa. Spotkanie odbyło się przed Domem Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach – kolejną placówką, w której żołnierze WOT pobierają wymazy do badań w kierunku koronawirusa.
– Dzięki tym działaniom mamy bezpośredni wgląd w sytuację epidemiologiczną we wrażliwych sektorach, którymi są domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze – mówił wojewoda.  Zwrócił również uwagę na profesjonalizm oraz bardzo dobrą postawę i zaangażowanie żołnierzy w walce z pandemią w regionie świętokrzyskim.
– Od początku epidemii Wojska Obrony Terytorialnej współpracują ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, realizując w znakomity sposób wiele zadań – to m.in. przekazywanie transportów środków ochrony osobistej czy środków dezynfekujących. Ostatnio bardzo znacząca jest również pomoc w pobieraniu wymazów – zauważył Zbigniew Koniusz.
Romuald Jantarski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych dziękował żołnierzom i wojewodzie za wsparcie, zwłaszcza to udzielone na początku epidemii, gdy było ono szczególnie potrzebne. Mówił, że placówka została wyposażona w środki ochrony osobistej, a wszystkie osoby w niej przebywające są bezpieczne.
– Mieszka u nas 45 osób: niewidomych, słabo widzących, z różnymi dysfunkcjami towarzyszącymi. Są osoby na wózkach, a także leżące. Na razie nic się nie dzieje, nie odnotowaliśmy żadnych zakażeń. Oczywiście stosujemy się do obostrzeń, mieszkańcy wychodzą z placówki tylko w sytuacjach niezwykle pilnych, związanych z wizytami u lekarzy – zaznacza.


 

Źródło: ŚUW / Radio Kielce