„Wyborczy rentgen z Fundacją Mir”: Koalicja Polska

Dziś przedstawiamy obietnice wyborcze Koalicji Polskiej, w skład której wchodzą członkowie partii PSL i Kukiz’15.
Część programu odnosząca się do osób niepełnosprawnych została ogłoszona pod hasłem: „Polska przyjazna osobom niepełnosprawnym”.

1000 zł dla dzieci i 500 zł dla dorosłych osób niepełnosprawnych bez progu dochodowego

Koalicja obiecuje wprowadzenie dodatku na rehabilitację w wysokości 500 zł dla wszystkich osób niepełnosprawnych, bez progu dochodowegooraz podwyższenie świadczenia wychowawczego przysługującego rodzicom dzieci niepełnosprawnych do wysokości 1000 zł.

Zmiana zasad orzecznictwa

Potrzebna jest zmiana zasad orzecznictwa o niepełnosprawności. Jego celem powinna być w pierwszym rzędzie pomoc osobie niepełnosprawnejw wyborze formy aktywności adekwatnej do stwierdzonej niepełnosprawności, a nie tylko określenie cechy i stopnia niepełnosprawności.

Premia za aktywność zawodową

Pomoc finansowa powinna być przyznana także samej osobie niepełnosprawnej w formie premii za aktywność zawodową, zwiększającej wynagrodzenie od pracodawcy lub jako dodatek do samodzielnej działalności gospodarczej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Osoba niepełnosprawna musi poczuć, że jest potrzebna. Oprócz środków przekazywanych dzisiaj na PFRON, pracodawcy powinni także inwestować w staże i rozwój zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pomocne w tym zakresie będą również programy edukacyjne realizowane w szkołach.

Wsparcie skierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych

Oprócz świadczeń dla osób, które zrezygnowały z aktywności zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnymi, Koalicja Polska planuje wprowadzić dodatkowo zwrot kosztów usług, zarówno dla osoby niepełnosprawnej, jak i dla opiekuna. Ułatwi to opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy nie zrezygnowali z aktywności zawodowej, znalezienie indywidualnej równowagi pomiędzy opieką, a własną pracą, a także przyczyni się do rozbudowy sektora usług dla osób niepełnosprawnych.

Likwidacja barier

Wdrożenie wieloletniego programu poprawy dostępności z określeniem 3 kategorii obiektów. Dotyczy to budynków użyteczności publicznej, infrastruktury komunikacyjnej oraz treści cyfrowych udostępnianych przez instytucje państwa i samorządy.